Dags att fasa ut djurförsöken?

Vägen framåt för att fasa ut djurförsök – det var vad som stod på dagordningen vid två olika möten som hölls i Bryssel i början av december. Först ut var EU-kommissionen, som websände sin två dagar långa vetenskapliga konferens ”Non-animal approaches – the way forward.” Målet var att få igång en dialog med forskarvärlden om hur de stora framstegen inom djurfria metoder nu kan utnyttjas för att på sikt uppnå det slutliga målet att helt ersätta djurförsök inom alla områden där djur används i forskning och testverksamhet idag.

Forska Utan Djurförsöks sakkunniga Karin Gabrielson Morton följde konferensen och har blandade känslor kring vad som togs upp

–  Det känns fantastiskt bra att det för nästan alla deltagare nu är en självklarhet att jobba mot målet att försöka ersätta alla djurförsök! Det har blivit en självklarhet nu. Så var det definitivt inte för 10-15 år sedan, säger Karin. Men därifrån till att åstadkomma en verklig förändring är det dessvärre långt, även om allt mer forskning sker med djurfria metoder. Det finns fantastiska nya möjligheter idag som man knappt kunde drömma om då.

–  Men även djurförsöken har utvecklats och djurförsöken är fortfarande någon sorts gyllene standard, fortsätter Karin. Det märks till exempel tydligt i diskussionerna när det allt som oftast dyker upp kommentarer om hur svårt det är att publicera resultaten när djurfria metoder används, jämfört med när djurförsök används i medicinsk forskning. Även att få finansiering är svårt för många forskare.

Samtidigt är forskarvärlden idag allt mer öppna för vetenskaplig kritik mot djurförsök, och EU-kommissionens konferens öppnades med en tankeväckande föreläsning av Malcolm Macleod, om hur otillförlitliga resultaten från djurförsök kan vara. Ibland fungerar inte modellen, men minst lika ofta handlar det om dålig försöksplanering. Det brister i allt från att formulera hypotesen till statistiska modeller och inte minst i utvärdering av resultaten som ofta styrs av forskarens förutfattade meningar. Till saken hör också att det nästan alltid bara är de lyckade försöken som publiceras. Forskning där djur används utan att önskat resultat uppnåtts, publiceras sällan, vilket innebär att forskarsamhället inte får chans att lära sig vad som inte fungerat. Risken är då att fler misslyckade djurförsök görs på samma tema eller med samma metoder.

–  Jag hoppas att denna viktiga konferens leder till en mer kritisk hållning när det gäller att godkänna djurförsök, säger Karin. Det är uppenbart att det behövs bättre system för att bedöma planerade djurförsök och kraven behöver skärpas när det gäller försöksplaneringen – forskarna måste avkrävas mer information som visar att de verkligen har kunskap att planera och utvärdera sin forskning.

På konferensen efterlystes även bättre samordning och resurser för att stärka utbildning, kommunikation, finansiering och praktiskt hjälp för att se till att forskare får möjlighet att till sig, anpassa och använda nya, djurfria metoder.

Kommissionen konferens följdes av ytterligare ett symposium med namnet ”Phasing out animal experiments, the next steps: applying openness, scientific justification and transparent reporting”, arrangerat av NCad, den Nederländska nationella kommittén för försöksdjursfrågor.
Skälet är att NCad fått i uppdrag av landets ansvariga minister att ta fram en avvecklingsplan för alla djurförsök, något som NCad anser måste förankras med forskarvärlden och myndigheter i andra länder för att kunna genomföras. NCad anser att, utöver ytterligare satsningar på djurfria metoder, måste fler redskap förbättras för att uppnå avvecklingsplanerna för de djurförsök som är svåra att ersätta idag. Det kräver bl.a. mer transparens kring djurförsök och förbättrad utvärdering av de modeller och metoder som används för att se till att dåliga djurförsök försvinner och de djurförsök som utförs verkligen bidrar med viktig kunskap.

Karin Gabrielson Morton var på plats för att nätverka, prata strategier och knyta nya kontakter.

   Vi delar uppfattningen att kommunikationen inom EU och med resten av världen måste förbättras för att gemensamt ta fram avvecklingsplaner för djurförsök, säger Karin. Dels begränsar EU:s regelverk möjligheterna för ett enskilt EU-land att införa egna, hårdare regler för djurförsök och att förbjuda djurförsök, dels vill vi inte riskera att djurförsök istället flyttar till andra länder där kontrollen är ännu sämre.

Vi anser också att Sverige måste öka sitt engagemang vara ännu mer pådrivande inom EU för att se till att djurförsök avvecklas och det möjliggörs nu när Sverige äntligen får ett 3R-center. Sveriges engagemang kommer att bli ännu viktigare nu när England, som varit ett av de länder som drivit alla djurskyddsfrågor hårdast, planerar att lämna EU. De länder som driver på, inte minst Nederländerna, måste få starkt stöd från bl.a. Sverige, och då är det viktigt att finnas med och delta i strategiarbetet redan från början.

Läs mer om Hollands plan för att fasa ut djurförsök här >> (på engelska)
Hollandska NCads rapport till regeringen om en avvecklingsplan för djurförsök finns här >>  (på engelska)