Björn Ekwalls minnespris 2017

Pris till professor som kämpar för djurfria metoder 

Professor Thomas Hartung, Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, Baltimore, USA, är mottagaren av Björn Ekwalls minnespris för år 2017.

Thomas Hartung får priset som ett erkännande av hans vetenskapliga landvinningar inom utveckling och utvärdering av metoder för riskbedömning av giftiga kemikalier, utan användning av försöksdjur. Thomas Hartung är professor i evidensbaserad toxikologi. År 2002 blev han chef för Europeiska centret för validering av alternativa metoder (ECVAM). Tidigt 2009 flyttade Thomas Hartung till USA för att tillträda tjänsten som chef för Centrum för alternativ till djurförsök (CAAT). Dessutom etablerade han 2010 ett laboratorium för utvecklingsneurotoxikologi baserad på genom- och metabolismforskning.

Thomas Hartung försvarade sin doktorsavhandling 1991 vid universitetet i Konstanz, Tyskland, året innan han erhölls sin medicine doktorsgrad vid universitetet i Tübingen där han fortfarande har en professur i farmakologi och toxikologi. Han har en bred forskningsbakgrund inom klinisk och experimentell farmakologi och toxikologi. Hans tidiga arbeten är centrerad på immunologisk igenkänning av bakterier, inklusive pyrogentestning och inducerat inflammatoriskt svar. Den farmakologiska moduleringen av dessa svar studerade han med experimentella och kliniska metoder. På senare tid har Thomas Hartung koncentrerat sitt arbete till att hitta nya strategier för toxicitetstester i 21:a århundradet.

Sedan 2009 har det viktigaste målet för hans arbete varit att åstadkomma ett paradigmskifte när det gäller toxicitetstester för att förbättra folkhälsan. Han är involverad i genomförandet av 2007 års NRC-dokument ”Toxicity testing in the 21st Century – a vision and a strategy”. Han har fört över och tillämpat begreppet evidensbaserad medicin till toxikologin (evidensbaserad toxikologi). Detta syftar till systematisk bedömning av kvaliteten på alla verktyg för regulatorisk toxikologi och utveckling av nya metoder baserade på fastställda  verkansmekanismer för toxicitet.

Thomas Hartung har fått flera utmärkelser inom områdena alternativa testmetoder och djurskydd. Bara för att nämna några av dem: Russell & Burch Award of Humane Society of the USA (2009), Agilent Thought-Leader Award (2010), EuroGroup for Animals – Animal Welfare Award (2014) och LUSH-priset (2014).

Professor Hartung har publicerat mer än 500 artiklar i expertgranskad tidskrifter.

Björn Ekwall var vice ordförande i Forska Utan Djurförsök under 1990-1996. Som forskare var Björn Ekwall känd för sitt outtröttliga arbete för att visa att det går att ersätta akuta giftighetsstudier på djur med tester på celler. Björn Ekwall grundande Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapet som vid hans död startade en minnesfond och årligen delar ut ett pris till hans minne.