Almedalen 2019

Forska Utan Djurförsök är på plats under Almedalsveckan 2019 och arrangerar ett eget seminarium den 2 juli samt är medarrangör i ett seminarium den 3 juli.

2 juli – ”Digitalisering i medicinsk forskning för djurförsöken onödiga?”
Just nu i samhället så pågår ett spännande skifte med ökad digitalisering och användning av artificiell intelligens (AI). Ett område som dock glöms bort och där potentialen är enorm är medicinsk forskning och läkemedelsutveckling. Det här blir ett spännande seminarium om hur digitala tvillingar, simuleringar, artificiell intelligens (AI) och celler i provrör kan leda till mer patientanpassad vård, förebygga ohälsa och samtidigt bidra till att ersätta och minska användningen av etiskt tveksamma djurförsök.
Kommentarer från forskare, politiker och ur patientperspektivet.

Mer information finns här.

3 juli – ”Digitala tvillingar i sjukvården – bli din egen försökskanin”

Nästa nivå av AI i sjukvården står för dörren: digitala tvillingar. Med en digital kopia av sig själv kan man simulera olika scenarier för hur varje enskild patient skulle svara på olika behandlingar. Vad innebär detta för sjukvården, för patienter, för försöksdjur och för företagen?
Träffa Patient “Zero”. Både Digitalt och i verkliga Livet. Vad skulle du vilja göra om du hade en personlig datormodell av dig själv? En datormodell som kan förstå hur dina olika organ bäst fungerar, samt simulera hur din kropp förmodligen skulle svara på olika dieter, träningsformer och behandlingar.
En initial föreläsning ger en första inblick i vad ”digital twin”-konceptet innebär. Vår första digitala tvilling demonstreras för första gången live. Konkreta exempel ges på hur tekniken kan t ex nyttjas inom frisk- och diabetesvården. Efterföljande paneldebatt belyser denna nya teknologis påverkan på vården (sjukvård och friskvård), och hur den kommer att göras mer preventiv, prediktiv, samt mer patientspecifik och patientdeltagande. Vi kommer också diskutera hur denna teknologi gör djurförsök mer och mer irrelevanta. Välkommen att stanna kvar efter.

Mer information finns här och här.