Almedalen 2018

Forska Utan Djurförsök är på plats under Almedalsveckan 1-8 juli.

Den 2 juli kl. 14.00 anordnar vi seminariet ”Life Science utan djurförsök – en framtidsvision”.

Vi frågar oss hur de ökade satsningarna bättre kan integreras och främjas i de svenska Life Science-satsningar. Hur gynnar djurförsöksfria forskningsmetoder Life Science? Tar Sverige verkligen tillvara på den starka forskningskompetens som finns inom djurförsöksfria metoder?

Mer information om seminariet finns här.

Den 3 juli kl. 10.00 anordnar vi, i samarbete med Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt, World Animal Protection, Svenska Djurskyddsföreningen samt Compassion in World Farming, seminariet ”Vad tycker riksdagspartierna om djurskyddsfrågor?”

Hur vill politikerna åtgärda problemen med hemlösa katter, minska antalet plågsamma djurförsök och skydda djur som brottsoffer? Vill partierna stänga minkfarmerna och låta alla hästar och kor gå i lösdrift? För nästan varannan väljare är djurfrågor viktiga i valet av parti (Novus/Djurens Rätt 2017). Frågan är hur viktiga frågorna är för politikerna?

Mer information om seminariet finns här.