Allmänna motionstiden i Riksdagen

Allmänna motionstiden i Riksdagen är över för denna gång. Det lämnades in 3851 motioner och vi har förstås tagit oss en titt på vilka motioner som berör djurförsök.

Motion 2017/18:3768 – Strategi för att fasa ut djurförsök.
Avsändare: Betty Malmberg (M), Jan Ericson (M), Annicka Engblom (M)

Kort sammanfattning
Avsändarna motionerar om att Sverige måste anta en strategi för att fasa ut djurförsöken och att de djurfria metodernas metoderna gynnar samhällsekonomin då de är snabbare och mer ekonomiska än djurförsöken. Man påtalar också att de djurfria metoderna är en affärsmöjlighet och kan vara en framgångsfaktor för svensk life science-sektor.

Motion 2017/18:2539 – Djurskydd (djurförsök ingår som en del av en större djurskyddsmotion)
Avsändare: Magnus Oscarsson (KD), Emma Henriksson (KD), Roland Utbult (KD),
Lars-Axel Nordell (KD), Annika Eclund (KD)

Kort sammanfattning
Avsändarna motionerar bland annat om att studenter på utbildningar där djurförsök tradionellt förekommer borde få grundläggande utbildning om alternativa metoder. Den information som ges idag är långt ifrån tillräcklig för att studenten ska hitta möjligheter att använda alternativ i sin forskning.

Motion 2017/18:3886 – För ett stärkt djurskydd (djurförsök ingår som en del av en större djurskyddsmotion)
Avsändare: Martin Kinnunen (SD), Runar Filper (SD)

Kort sammanfattning
Avsändarna motionerar bland annat om ett ökat stöd till forskning som syftar till att ta fram djurfria alternativ till dagens djurförsök.

Varje motion finns att läsa i sin helhet på Riksdagens hemsida. Klicka på motionsnumren ovan för att komma direkt till motionen.