3R-centrets styrgrupp

Karin Gabrielson Morton, sakkunnig hos Forska Utan Djurförsök, har förordnats som ledamot i styrgruppen för det nyinrättade 3R-centret. Förordnandet gäller 2017-06-01 – 2019-01-31.

Styrgruppens medlemmar kommer att representera intressenter som industri, akademi och djurskyddorganisationer. Centret kommer att vara lokaliserat på Jordbruksverket i Jönköping och bemannas med fast personal som sköter den dagliga driften. Till centret kommer även olika expertgrupper att knytas.