Vi vann Lush internationella pris

Forska Utan Djurförsök blev vinnare när kosmetikaföretaget Lush delar ut ett stort internationellt pris för extraordinära insatser för att ersätta djurförsök. Vi vann priset för politisk påverkan.

Forska Utan Djurförsök får utmärkelsen för sitt framgångsrika arbete med att påverka Sverige att satsa på utveckling av moderna djurfria metoder inom giftighetstestning av konsumentprodukter.
Priset delades ut vid en webbsänd konferens och prisutdelning i London den 13 november.

– Det är verkligen en stor ära att i den knivskarpa internationella konkurrensen vinna pris för vårt arbete. Det behövs politisk handlingskraft för att fler djurförsök ska ersättas, och vi har visat att även en liten organisation kan påverka, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök.

Mål att ersätta giftighetstester av konsumentprodukter

Lush-priset delades ut första gången 2012. Målet är att påskynda utvecklingen av nya metoder som kan ersätta djurtester framför allt inom giftighetstestning av konsumentprodukter och ingredienser. Totalt delas 250 000 pund ut varje år.

Prissumman delas mellan vinnare i fem kategorier: Forskning, Utbildning, Lobbying, Opinionsbildning samt ett pris till unga forskare. I kategorin Lobbying vann Forska Utan Djurförsök över flera stora framgångsrika internationella organisationer.

– Vårt sätt att arbeta handlar om att tydliggöra för politiker och myndigheter hur djurförsök ska kunna ersättas, säger Karin Gabrielson Morton. Det handlar om att satsa på modern vetenskap där vi kan minska djurförsöken genom att utveckla bättre metoder. För både människors och djurs bästa.

Några av framgångarna som ligger till grund för att priset gick till Forska Utan Djurförsök:

1)  En handlingsplan för att ersätta djurförsök, som Forska Utan Djurförsök tog fram inför valet 2010, fick ett tydligt stöd i en statlig utredning som kom 2012. Utredningen stödjer bl.a. Forska Utan Djurförsöks bedömning att Sverige behöver ett center för alternativ till djurförsök. Häromdagen meddelade regeringen att det blir ett sådant center!

2) Forska Utan Djurförsök tryckte på för att Sverige tydligt skulle markera sitt stöd för EU:s förbud mot djurtestad kosmetika, när det riskerade att skjutas upp. Efter påtryckningar trädde förbudet i kraft i mars 2013.

3)  Forska Utan Djurförsök driver på för att ersätta dagens djurtester av kemikalier. Just nu utvecklas nya metoder där en kombination av tester på celler och datoriserade beräkningsmodeller kan ge bättre underlag för riskbedömning av kemikalier. Med de nya, djurfria testerna räddas djur, samtidigt som fler kemikalier kan testas till en bråkdel av tiden och kostnaderna för djurtester. Detta har Forska Utan Djurförsök också fått gehör för i två statliga utredningar. Man hoppas nu att sådana satsningar kommer att återfinnas i lagförslag som kommer under hösten.

I samband med prisutdelningen hölls en konferens där pristagarna presenterade sitt arbete. Karin Gabrielson Morton respresenterade Forska Utan Djurförsök som talare vid konferensen.

Mer information om priset och prisutdelningen på www.lushprize.org