Svenska protester räddar schimpanser från onödiga djurförsök i USA

En svensk proteststorm har bidragit till att amerikanska hälsomyndigheter skjutit upp beslutet att flytta 186 äldre schimpanser till ett försökslaboratorium för att återanvändas i nya djurförsök.

De ska bl.a göras tillgängliga för forskning om hepatit C, forskning där det tidigare inte fanns alternativ till att använda schimpanser. Men två svenska forskare har, med stöd från Forska Utan Djurförsök, visat att det nu går att använda cellmodeller.

I New Mexico i USA finns 186 schimpanser som använts i djurförsök fram till 2001, men som därefter levt pensionärsliv i en anläggning där djurförsök inte tillåts. Flera av schimpanserna är gamla och vid bräcklig hälsa. Amerikanska National Institute of Health, som äger schimpanserna, planerar att flytta dem till ett laboratorium i Texas där de kan användas i forskning igen.

Det finns alternativ!

Samtidigt har det nyligen presenterats nya forskningsrön som visar att det går att ersätta försök på schimpanser med forskning på mänskliga celler. Två svenska forskare,
Professor Hans-Gustaf Ljunggren och Niklas Björkström vid Karolinska universitetssjukuset har med stöd från Forska Utan Djurförsök utvecklat en cellmodell som kan ersätta försök på schimpanser i hepatit C-forskning.

– Det finns många nya metoder som kan ersätta djurförsök, men det är inte alltid som forskarna är uppdaterade på området och informationen är ofta svårtillgänglig, säger Cecilia Clemedson, neurotoxikolog och ordförande i Forska Utan Djurförsök.

Forska Utan Djurförsök har skickat information om de svenska forskarnas goda resultat med cellmodeller till USA. Samtidigt uppmanade vi våra gåvogivare att skicka vädjandemail till den amerikanska hälsomyndigheten.

Schimpanserna lider av posttraumatisk stress

Flera av schimpanserna som nu riskerar att återanvändas i försök är gamla och sjuka. En del är smittade med hepatit C eller HIV. Studier har också visat att schimpanser kan lida av posttraumatisk stress i många år efter att de använts i försök.

Besked vid nyår: det blir utredning innan schimpanserna används i nya försök

På nyårsdagen meddelade National Institute of Health att man beslutat att aporna tills vidare får stanna på sin anläggning i väntan på att en utredning (som beräknas ta ca 2 år) ska bli klar. Utredningen ska se över all användning av schimpanser i USA.

– Det är uppenbart att alla protester har lett till detta beslut. Det är en stor seger, men vi vill ha ett beslut om att aporna ska pensioneras permanent, och att det istället görs ordentliga satsningar på att ersätta djurförsöken, fortsätter Cecilia Clemedson.