Svensk chef för EU:s center för alternativ till djurförsök

I november tog svenske Patric Amcoff över som chef för EU:s center för alternativ till djurförsök, ECVAM, som just nu omorganiseras.

I enlighet med det nya försöksdjursdirektivet etableras European Union Reference Laboratory for Alternative Methods to Animal Testing (EURL ECVAM). Olika underavdelningar kommer att fortsätta koordinera valideringsstudier, delta i forskningsprojekt och samordna olika aktiviteter och informationsinsatser kring alternativ till djurförsök. Bl.a. bildas flera nätverk. Även hemsidan håller på att uppdateras.

Patric Amcoff har tidigare arbetat på OECD med att se till att in vitro-metoder godkänns i OECDs testriktlinjer.