Stopp för försök på schimpanser i USA

Försök på schimpanser är onödiga. Det framgår av en utredning beställd av amerikanska myndigheter, som just presenterats. Inga nya försök på schimpanser får tills vidare påbörjas med statliga medel, och pågående försök ska utvärderas.

För ett år sedan uppmärksammade Forska Utan Djurförsök att 186 äldre och sjuka schimpanser i New Mexico, USA, riskerade att återanvändas i djurförsök. Som exempel på forskning som de troligen skulle använda i nämndes studier om hepatit C. Schimpanser är det enda djur som förutom människan kan smittas med hepatit C och det har tidigare varit svårt att använda celler i forskning. Men utvecklingen går snabbt framåt inom biomedicin och numera går det att studera hepatit C-infektioner på odlade mänskliga leverceller. Det visar bl.a. forskning som fått stöd från Forska Utan Djurförsök.

I januari 2011 kom beskedet från amerikanska myndigheter att en utredning skulle granska om schimpanser verkligen är nödvändiga i forskning, innan beslut togs om att återanvända de 186 schimpanserna i New Mexico. En kommitté av experter, med Jeffrey Kahn från John Hopkins Berman Institute of Bioethics, som ordförande, fick uppdraget.

Pågående studier på schimpanser är inte vetenskapligt befogade

Rapporten presenterades den 15 december och visar att den pågående medicinska forskning på schimpanser sällan är vetenskapligt nödvändiga. Under åren 2001-2010 beviljade NIH anslag till 110 projekt som involverade försök på schimpanser. Ungefär hälften rörde forskning om hepatit C. De övriga var främst HIV/AIDS-forskning samt projekt för att jämföra schimpansers gener med gener från andra arter. De fall då utredningen ansåg att försök på schimpanser kan vara befogade är möjligen forskning om ett hepatit C-vaccin (experterna var dock oeniga om behovet av schimpanser i sådana tester) samt för att testa viss behandling med monoklonala antikroppar.

Om försök på schimpanser ska tillåtas anser utredarna att försöken måste uppfylla mycket högt ställda krav.

Den amerikanska forskningsmyndigheten NIH, som bekostar en stor del av försöken på schimpanser meddelade snabbt att de kommer att följa rekommendationerna i rapporten. De införde omedelbart ett stopp för finansiering av nya försök på schimpanser tills de nya riktlinjerna har trätt i kraft. De kommer också att utvärdera pågående försök.

1 000 schimpanser i försök i USA

USA är ett av mycket få länder i världen som fortfarande tillåter användning av schimpanser i försök. Just nu finns ca 1 000 schimpanser i åldrarna 1-41 år, som används i försök i USA.

Av de 186 schimpanserna i New Mexico finns nu bara 176 kvar på anläggningen (10 verkar ha tagits till försök under 2011). De  kvarvarande schimpanserna är tills vidare skyddade från nya försök. Samtidigt som de nya riktlinjerna för försök på schimpanser införs, finns ett lagförslag om att helt förbjuda användning av schimpanser i försök i USA. Lagförslaget innebär att de schimpanser som idag finns på laboratorier ska pensioneras och få tillbringa resten av sina liv i miljöer anpassade efter djurens behov.

Läs rapporten Chimpanzees in Biomedical and Behavioral Research: Assessing the Necessity  här >>