Regeringen säger NEJ till att skjuta upp förbudet mot försäljning av djurtestat smink

I vintras kom chockbeskedet att EU överväger att skjuta på sista etappen av försäljningsförbudet mot djurtestad kosmetika. Men först ville EU-kommissionen veta vad medlemsländerna tycker. Sveriges svar var ett tydligt NEJ till uppskjutandet.

– Regeringen har lyssnat på oss och använt flera av våra argument i sitt svar till kommissionen, berättar Karin Gabrielson Morton, verksamhetschef på Forska Utan Djurförsök.

Förbudet mot kosmetikatester på djur infördes av etiska skäl. Den svenska regeringen anser inte att det faktum att det fortfarande saknas alternativ till alla djurtesterna är tillräckliga skäl att skjuta upp förbudet. Det skriver socialdepartementet i sitt svar till EU-kommissionen.

Socialdepartementet delar inte kommissionens farhågor om att ett djurtestförbud kan leda till farliga produkter. Tvärtom delar de Forska Utan Djurförsöks åsikt att förbudet kommer att påskynda utvecklingen av nya, bättre tester och därmed bidra till förbättrade metoder för riskbedömning i framtiden.

Forska Utan Djurförsöks remissvar gav resultat

– Vi har meddelat socialdepartementet vad vi tycker i ett remissvar, och de tycks ha tagit intryck av vår kompetens på området. Flera av våra kommentarer finns med i svaret till EU-kommissionen, säger Karin Gabrielson Morton på Forska Utan Djurförsök.

Varför tog det så lång tid att lämna besked?

Forska Utan Djurförsök uppskattar regeringens tydliga ställningstagande, men är ändå kritiska till att det tagit så lång tid innan beskedet kom. Det har tagit regeringen flera månader att offentligt ta ställning till om kosmetikatestförbudet ska skjutas upp eller ej, trots att riksdagen vid åtskilliga tillfällen sedan 1980-talet (!) uttalat ett starkt stöd för ett kosmetikatestförbud och sedan 1990-talet uppmanat svenska regeringen att vara pådrivande för att få tillstånd inom EU.

– Ju snabbare och tydligare Sverige och andra länder tar ställning för att införa försäljningsförbudet mot djurtestad kosmetika, desto större är chanserna att påverka EU-kommissionen att inte ens lägga fram ett förslag om att skjuta upp förbudet, säger Karin Gabrielson Morton.

– Än är inte striden vunnen. EU-kommissionen kan fortfarande föreslå att förbudet ska skjutas upp. Då kommer medlemsländerna att rösta i frågan, och vi vet fortfarande inte hur många länder som skulle rösta emot ett uppskjutande.

Är inte kosmetikatester redan förbjudna inom EU?

Sedan 2004 tillåts inte djurtester av färdiga produkter som klassas som kosmetika (smink, hudvård, hårvård, tandkräm, tvål mm) inom EU. Sedan 2009 tillåts inte heller att råvaror till kosmetika djurtestas inom EU. Men fram till 2013 kan kosmetika som säljs inom EU innehålla råvaror som djurtestats utanför EU.

Allergitester, cancertester och andra giftighetstester med upprepad dosering, reproduktionsskadetester (tester för att undersöka om ett ämne påverkar reproduktionsförmågan eller skadar foster) och kinetik-studier (tester för att undersöka hur ett ämne påverkas i kroppen) tillåts fram till 2013 eller ännu längre om förbudet skjuts upp.

Att EU-kommissionen överväger att föreslå att förbudet ska skjutas upp beror på att det ännu inte finns internationellt godkända alternativ till dessa djurtester.

Vad gör Forska Utan Djurförsök för att se till att förbudet inte skjuts upp?

Forska Utan Djurförsök har haft många kontakter både med riksdagsledamöter, departement och myndigheter med målet att Sverige offentligt ska ta ställning för att förbudet ska träda i kraft 2013. Sedan i februari har vi också funnits ett vädjandebrev till EU och regeringen på vår hemsida för den som vill göra sin röst hörd. Tusentals människor har skickat brevet.

– Forska Utan Djurförsök fortsätter också att stödja forskningsprojekt för att så snabbt som möjligt få fram de saknade alternativen till djurtester, säger Karin Gabrielson Morton.

– Flera svenska forskargrupper tillhör världseliten när det gäller att utveckla nya testmetoder och de behöver vårt stöd för att få jobbet klart. Vi stödjer t.ex. sedan flera år en forskargrupp på Lunds universitet som tar fram en cellmodell för att testa allergirisker.

Modellen utvärderas just nu inom ramen för ett internationellt projekt med EU-stöd, men EU-stödet täcker bara en del av deras kostnader. Bidra gärna med en gåva på 90 70 90-5!

Socialdepartementets svar till EU-kommissionen

Här är klipp från socialdepartementets svar till EU-kommissionen. Hela svaret är på engelska.

The ban on cosmetic testing and marketing of products containing animal tested ingredients is based on an ethical choice against testing for cosmetic purposes. The view of the Swedish government is that the ban should be enforced as planned.

The Swedish government is convinced that the 2013 ban should remain as an incentive to develop alternative methods. It must not be argued that the fact that no alternative methods exist today should be a reason to postpone the date.

Many companies on the market today have already implemented a voluntary ban on animal testing including testing of ingredients, without any serious side effects reported to our knowledge. If the impact on consumer safety is to be thoroughly assessed, experience from reported side effects should also be taken into account.

Enforcing the ban as planned in 2013 is the best incentive to ensure rapid development and validation of non-animal testing methods, the long term effect of the ban is that consumer safety is likely to improve as new developed and validated methods should have the potential to predict effects on humans more accurately.

The Swedish viewpoint is that European consumers do not want cosmetic products to have been tested on animals. Instead they wish to be sure that the products they choose from the shelves of any store in the European Union have not been tested on animals.

Considering that many companies have voluntarily implemented a ban on animal testing, it should be possible also for the remaining companies. The 2013 ban also works as an incentive to develop alternatives to animal testing. Considering that, the 2013 ban should remain.