Nytänkaren 2017

Professor Malin Lindstedt vid Lunds universitet tilldelas utmärkelsen NYTÄNKAREN 2017 och 400 000 kronor av Forska Utan Djurförsök för att med avancerade metoder fortsätta att minska och ersätta användning av djur vid riskbedömning av kemikalier och konsumentprodukter.

Forska Utan Djurförsök vill med NYTÄNKAREN och tillhörande anslag särskilt stödja forskargruppens ambitioner att fortsätta utvecklingen av allergitester till att omfatta även livsmedelstillsatser och andra områden relaterade till livsmedelsallergier. Idag vet vi alldeles för lite om huruvida tillsatser i livsmedel påverkar genregleringen i våra immunförsvarsceller och djurmodellerna är inte tillräckligt bra för att förutsäga allergi i människa.

Bakgrund
Malin Lindstedt är forskaren bakom en serie allergitester som nu marknadsförs under namnet GARD, som utgår från cellbaserade genanalyser. Mänskliga celler i provrör används för att analysera hur kroppens immunförsvarsceller reagerar på kemikalier som tillsätts i provröret.
GARDpotency visar som första djurfria testmetod om en kemikalie är kraftigt allergiframkallande, svagt allergiframkallande eller inte alls är allergiframkallande. Testet har redan börjat användas i begränsad omfattning och har föreslagits för inkludering i OECDs testriktlinjer för kemikalier, vilket skulle leda till att metoden får internationellt genomslag som valbar metod för att uppfylla regulatoriska krav för riskbedömning av kemikalier.