Ny lagstiftning om kemikalier och ändringar i djurskyddslagen på gång

Under hösten kommer regeringen att lägga fram ett lagförslag med en strategi för att uppnå miljömålet ”giftfri miljö”. Även ett förslag till ändringar i djurskyddslagen är på gång. Kanske kommer då besked om ett center för alternativ till djurförsök.

Först ut blir troligen förslag till ändringar i djurskyddslagen. Forska Utan Djurförsök har fått förhandsinformation om att inga lagändringar kommer att föreslås när det gäller djurförsök. Det innebär t.ex. att det inte blir någon EU-anpassning av definionen av djurförsök. Det är bra eftersom en ändring skulle innebära ett sämre skydd för många djur som används i försök – EU:s definition av djurförsök är inte lika heltäckande som den nuvarande svenska defintionen.

Däremot hoppas vi att regeringen äntligen tänker lämna besked om hur de tänker hantera förslagen från förra årets utredning om alternativ till djurförsök. Blir det ett statligt center för alternativ till djurförsök? Kanske kommer svaret inom några dagar!

Viktig lagstiftning om kemikalier

Även regeringens kommande förslag om en strategi för kemikaliearbetet kan få stor betydelse för att se till att djurförsök ersätts med modernare metoder.

Idag sker riskbedömningen av kemikalier främst genom dyra, tidskrävande och etiskt tveksamma djurtester. Det får också till följd att bara en liten del av kemikalierna testas. Rätt väg framåt är, enligt Forska Utan Djurförsök, att kraftsamla för att utveckla nya, snabbare, billigare och mer relevanta tester – utan djurförsök. Då kan kemikaliesäkerheten ökas, samtidigt som djurtesterna kan minska.

Forska Utan Djurförsök anser att den nya lagstiftningen måste baseras på att främja den nya generationen kemikalietester som redan håller på att utvecklas. Målet med de nya testerna är att mer träffsäkert kunna bedöma hur kemikalier påverkar människor. Automatiserade system för tester på celler och datoriserade beräkningsmodeller ska ge mer information, till en bråkdel av tiden och kostnaderna för djurtester.

Även på EU-nivå, i USA och i det internationella kemikaliesamarbetet inom OECD finns nu samarbeten för att utveckla framtidens metoder för riskbedömning av kemikalier.

Men trots att det finns flera svenska forskare som tillhör världseliten när det gäller att utveckla nya och bättre testmetoder, så menar Forska Utan Djurförsök att beslutsfattarna i Sverige inte riktigt hängt med.

– Två utredningar förra året, från Kemikalieinspektioner respektive Miljömålsberedningen, poängterar att det är viktigt att satsa på de nya metoderna, som KemI döpt till ”nya toxikologin”, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök.

– Det behövs en tydlig strategi och ordentliga resurser till denna typ av forskning i Sverige, och vi väntar fortfarande på att regeringen ska sätta fart. Vi hoppas att det kommer beslut om kraftsamlingar på framtidens djurfria testmetoder som regeringen ska presentera inom kort.

Läs en skrivelse från Forska Utan Djurförsöks till miljöminister Lena Ek här:

Skrivelse till miljöminister Lena Ek (180,8 kB)

Läs mer om ”ny toxikologi” här >>