Nobelprisad forskningsmetod i projekt som Forska Utan Djurförsök stödjer

Upptäckten att det går att få celler från vuxna att omvandlas till stamceller belönas nu med Nobelpris. Tekniken används i ett forskningsprojekt som får stöd från Forska Utan Djurförsök för att ersätta djurförsök i forskning om smärta och Alzheimers.

Årets Nobelpris i medicin går bl.a. till två stamcellsforskare: Sir John Gurdon och Shinya Yamanaka. För drygt tre år sedan visade Yamanaka att det går att få hudceller från vuxna människor att programmeras om till att bli stamceller (iPS-celler, inducerade pluripotenta stamceller). Dessa kan i sin tur styras till att bli den specialiserade celltyp man vill ha till forskning och i framtiden kanske även till transplantation. Cellerna kan komma från t.ex. en patient, ett djur eller en cellinje.

Ger hopp om nya mediciner där djurmodeller inte fungerat

I sin Nobelföreläsning pratade medicinpristagaren Shinya Yamanaka om sina stora förhoppningar på de nya cellmodellerna i sin egen forskning där de försöker utveckla läkemedel mot sjukdomar i motoriska nervceller. Han berättade att många läkemedel har forskats fram med hjälp av genförändrade möss och i forskning på celler från möss. Läkemedlen fungerade på möss, men inget av dem har fungerat på människor.

Yamanaka uttryckte stora förhoppningar om att möjligheten att byta ut djuren mot forskning på celler från människor skulle leda till nya läkemedel. Hans Nobelprisade upptäckt kan användas för att ta t.ex. några hudceller från patienter och programmera om dem till att bli nervceller. De kan då odlas upp i större mängd och användas i forskning för att utveckla läkemedel.

Stamceller ersätter djur i forskning om Alzheimers sjukdom

Sedan i våras ger Forska Utan Djurförsök anslag till ett forskningsprojekt där iPS-tekniken används. Det är Anna Herland och Anna Falk vid Karolinska institutet som använder sådana här s.k. iPS-celler i sin forskning om kronisk smärta och Alzheimers sjukdom istället för att använda djurförsök.

Med hudprover från Alzheimers-patienter ska forskarna skapa ett modellsystem för att bättre förstå Alzheimers sjukdom. Genom genetisk omprogrammering får man de vuxna cellerna att omvandlas till att bli som embryonala stamceller. Cellerna odlas i 3D-system och helt utan tillsatser från djur.

Det pågår omfattande forskning både på universitet och inom industrin för att utveckla läkemedel för smärtlindring och sjukdomar som Alzheimers.

Idag används försöksdjur, speciellt möss och råttor, i stor utsträckning i sådan här forskning – trots att dessa djurförsök inte är så bra på att visa vad som händer i människan. Även cellmodeller används, med det är vävnad från djur som används och modellerna har stora brister.

Att skapa bättre modellsystem av frisk och sjuk mänsklig vävnad är nödvändigt för att bättre kunna förstå hur sjukdomarna utvecklas och för att underlätta läkemedelsutvecklingen. Det ger bättre forskning samtidigt som djurförsöken ersätts. Vinst för både människor och djur alltså!

Inte första gången vi ger anslag till forskning med Nobelprisade metoder

Det är inte första gången Forska Utan Djurförsök ger anslag till användning av nya tekniker precis innan de får Nobelpris. 2007 fick Anna Fyrberg vid Linköpings universitet anslag från oss till ett projekt för att ta fram cellinjer för att testa fram nya läkemedel mot leukemi med en teknik för att tysta gener (siRNA). Forskarna som utvecklat tekniken fick Nobelpriset samma år.