Möte med djurskyddslagsutredningen

Den 24 september träffade Forska Utan Djurförsök representanter för den statliga djurskyddslagsutredningen och presenterade vår handlingsplan för hur fler djurförsök ska kunna ersättas.

Den statliga utredningen om djurskyddslagen ska presenteras våren 2011. Utredningen har inte fått instruktioner att se över lagstiftningen om djurförsök, men har möjlighet att ta egna utredningsinitiativ.

Dessutom kommer ändringar av lagstiftningen att krävas som en konsekvens av EU:s nya lagstiftning om djurförsök (djurförsöksdirektivet).

När regelverket kring djurskydd och djurförsök nu ska ses över och förändras, anser Forska Utan Djurförsök att arbetet bör genomsyras av ett strategiskt tänkande med målet att främja åtgärder som på sikt kan ersätta allt fler djurförsök. Vi har formulerat en handlingsplan som beskriver de politiska åtgärder som behövs för att detta ska kunna ske.

Många fördelar med moderna metoder som kan ersätta djurförsök

Fördelarna med att satsa på att utveckla metoder som ersätter djurförsök är många, inte bara etiskt, genom en minskning av djurförsöken. Det ger också möjlighet att öka den vetenskapliga kvaliteten vid t.ex. säkerhetsbedömning av livsmedel och kemikalier (och göra det möjligt att testa kombinationer av kemikalier med snabba och kostnadseffektiva metoder) och ger fler redskap för att använda mänskligt material istället för att gå omvägen över djurmodeller i medicinsk forskning.

Handlingsplan för att ersätta fler djurförsök

Huvudpunkterna i Forska Utan Djurförsöks politiska handlingsplan för att ersätta fler djurförsök med moderna metoder är:

1.      Avsätt mer pengar till forskning för att utveckla alternativ till djurförsök.

2.      Se till att det finns en myndighet med ett tydligt ansvar för att samordna frågor som rör alternativ till djurförsök.

3.      Ge alla myndigheter i uppdrag att bidra till att djurförsöken inom deras ansvarsområden minskar.

4.      Sverige måste aktivt bidra i det viktiga internationella arbetet för att se till att flera alternativ till djurförsök utvecklas och aktivt delta i utvärderingen av nya metoder som kan ersätta djurförsök.

Mer information om vårt politiska påverkansarbete finns här >> 

Informationen om vår handlingsplan togs väl emot av representanterna för utredningen. Under hösten/vintern 2010-11 kommer Forska Utan Djurförsök att fortsätta sprida och diskutera handlingsplanen med inflytelserika politiker.