Kina fasar ut djurtestkrav

Kina fasar ut djurtestkrav Kina lättar på djurtestkraven för kosmetika. Idag används ca 300 000 djur per år för att testa kosmetika i Kina, men från och med sommaren 2014 fasas djurtestkraven ut för kinesiska företag. Importerade produkter kommer dock att fortsätta djurtestas.

För europeiska och amerikanska märken som säljs i Kina gäller alltså fortfarande att företagen måste lämna in djurtestdata om råvaror som inte redan finns registrerade i Kina. De måste också lämna in produktprover av varje enskild produkt till kinesiska myndigheter som djurtestar dem på företagets bekostnad. Myndigheterna förbehåller sig rätten att utföra ett flertal djurtester av varje produkt. Testerna inkluderar akuta giftighetstester, hud- och ögonirritationstester och allergitester och många fler.

Förhandlingar pågår med kinesiska myndigheter i hopp om att djurtestkraven helt ska tas bort.  Detta är ett STORT steg i rätt riktning!

Läs om utfasningen av djurtestkraven (på engelska) här