Forska Utan Djurförsök representerade i nya Centrala djurförsöksetiska nämnden

Charlotte Brokelind blir ny ordförande i Centrala djurförsöksetiska nämnden. Forska Utan Djurförsöks sakkunnige Karin Gabrielson Morton är en av sex ordinarie ledamöter i den nya nämnden.

Nämnden ska pröva överklaganden av beslut i de regionala djurförsöksetiska nämnderna och har också i uppdrag att utvärdera utförda djurförsök i efterhand.

Ledamöterna utsågs av regeringen i december 2012, men nämnden – som ännu inte haft något sammanträde – har redan fått en ny ordförande. Den 27 mars utsåg regeringen Charlotte Brokelind, lagman vid Jönköpings tingsrätt till ny ordförande i den Centrala djurförsöksetiska nämnden. Vice ordförande är kammarrättsrådet Maria Braun vid Kammarrätten i Stockholm

Ledamöter
Sakkunnige Karin Gabrielson Morton
Professorn Marianne Jensen-Waern
Biskopen Jan-Olof Johansson
Docenten Siv Nilsson
Professorn Mats Sjöquist
Professorn Brun Ulfhake

Ersättare
Generalsekreteraren Roger Pettersson
Universitetsveterinären Anders Forslid
Generalsekreteraren Maria Graner
Docenten Ann-Christine Eklöf
Professorn Michael Axelsson
Professorn Eva Ekblad

Pressmeddelande från Landsbygdsdepartementet finns här.

Representation även i Nationella kommittén

Forska Utan Djurförsök är representerade även i Jordbruksverkets Nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Denna kommitté ersätter det tidigare Försöksdjursrådet vid Jordbruksverket. Den nationella kommittén ska ge råd till myndigheter och de lokala djurskyddsorganen som ska upprättas vid instutioner och företag där djurförsök förekommer. Råden ska bl.a. gälla införskaffande, uppfödning, hållande, skötsel och användning av djur i försök och se till att det sker ett utbyte av bästa praxis.

De nationella kommittéerna i de olika EU-länderna ska utbyta information med varandra om arbetet i djurskyddsorganen och om projektbedömningar (dvs etiska granskningen av djurförsök) och dela med sig av bästa praxis inom unionen.