Försäljningsförbud sätter stopp för kosmetikatester på djur

Efter åtskilliga förhalningar och undantag har EU:s totalförbud mot försäljning av djurtestad kosmetika och hygienprodukter äntligen blivit verklighet.

Djurtester av färdiga produkter är förbjudet sedan 2004 inom EU och sedan 2009 har det även funnits ett försäljningsförbud mot djurtestade produkter. Men djurtestade råvaror har i vissa fall kunnat användas. Nu införs ett försäljningsförbud som helt ska sätta stopp för alla framtida djurtester. Efter 11 mars får inga nya djurtester göras av ingredienser som används i produkter som säljs på EU-marknaden.

Förbudet gäller inte retroaktivt för djurtester som utförts medan de fortfarande var tillåtna. Butikerna kommer alltså inte att tömmas på produkter som djurtestats tidigare.

Sedan det stod klart att totalförbudet skulle träda i kraft har industrin storsatsat på att utveckla nya, djurfria metoder. Stora framgångar har skett framför allt inom allergitester och fortsatta satsningar inom toxicitet vid långvarig exponering förväntas leda till framgång på längre sikt.

– Satsningarna som gjorts visar tydligt att lagkrav sätter fart på motivationen att hitta alternativ till djurförsök – och att det ger resultat, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök.

Totalförbudet är en efterlängtad seger och resultatet av många års intensivt påverkansarbete. Forska Utan Djurförsök har även bidragit rent konkret genom att ha finansierat utvecklingen av flera djurfria testmetoder.

EU-kommissionen har klartgjort att förbudet INTE inkluderar djurtester som görs för att uppfylla kraven i annan EU-lagstiftning (t.ex. om en råvara används i andra typer av produkter och testas enligt kraven i EUs kemikalielagstiftning REACH).

Fortfarande finns vissa tveksamheter om huruvida förbudet inkluderar djurtester gjorda pga lagkrav i länder utanför EU, t.ex. om produkten säljs i Kina, där kinesiska myndigheter djurtestar produkterna som ett led i processen när nya produkter ska registreras. Det kan krävas avgörande i domstol innan alla frågetecken är utredda.

Läs mer

Läs om EUs förbud mot kosmetikatester på djur här >>