EU föreslår att GMO-mat djurtestas, tvärt emot vetenskapliga råd

EU planerar att införa obligatoriska 90-dagars djurtester för genmodifierad mat – stick i stäv med råd i en färsk rapport från EU:s livsmedelsmyndighet.

EU:s livsmedelsmyndighet föreslår individuella bedömningar av behovet av att testa olika produkter. Men EU-kommissionen vill alltså ha obligatoriska djurtester för alla produkter. Det kommer innebära enorma mängder djur i försök. Förslaget ska nu diskuteras med representanter för medlemsstaterna.

Förslaget om obligatoriska djurtester bör tas bort av djurskyddsskäl och eftersom det saknar vetenskaplig grund. EU-kommissionen borde istället stödja användning och utveckling av djurfria tester.

“Vi anser att de obligatoriska djurtesterna strider mot kommissionens mål att se till att djurförsök begränsas, förfinas och ersätts med moderna metoder baserade på de vetenskapliga framsteg som gjorts. Det finns ingen vetenskaplig grund bakom förslaget att göra djurförsöken obligatoriska. Det är ett rent politiskt beslut”, säger Sonja Van Tichelen, Director vid Eurogroup for Animals. Vi håller helt med.