Djurförsök på möss måste göras om på människor

Det finns så stora skillnader i hur insulin frisätts hos möss jämfört med hos människor att diabetesforskningen som gjorts på möss måste göras om på människor. Larmet kommer från forskare vid Karolinska Institutet.

– Om vi ska ta fram nya mediciner för att behandla diabetes måste vi studera mänskliga, insulinproducerande celler, säger professor Per-Olof Berggren, en av forskarna bakom studien.

Allt fler diabetiker behöver bättre medicin, men djurförsöken kan vara missvisande

Över 200 miljoner människor runt om i världen är diabetiker, däribland 350 000 svenskar. Antalet personer som får diabetes ökar lavinartat. Professor Berggren tror att antalet kan komma att fördubblas på tio år.

De mediciner som finns idag fungerar inte tillräckligt bra. Forskningen som görs för att få fram nya mediciner görs framför allt på möss, men den nya rapporten visar att det finns så stora skillnader mellan människor och möss att försöken måste göras om, på människor. Det är inte bara skillnader i insulinfrisättning som gör försök på möss tveksamma. Det finns också skillnader i hur nervcellerna i bukspottskörteln fungerar.

Rapporten har väckt stor uppmärksamhet

Forskarnas rapport har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cell Metabolisms nätupplaga och har fått stor uppmärksamhet i media. Se t.ex. en intervju med professor Berggren på TV4:s nyheter här >>

Fick forskningsstöd från Forska Utan Djurförsök

Per-Olof Berggren fick forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök 1998 och 1999 för att använda serum från patienter i ett lyckat diabetesforskningsprojekt. ”Sammantaget kan man säga att de 50.000 kr som erhölls från Stiftelsen Forskning utan djurförsök gjorde det möjligt att komma igång med de här studierna” skriver Berggren i sin forskningsrapport, där han också framhåller att projektet skulle leda till en minskning av användning av råttor och möss i forskningen.

Per-Olof Berggren är verksam vid Rolf Lufts Forskningscentrum för Diabetes och Endokrinologi vid KI. I en presentation från centret från 2005 framhålls att forskargrupperna i framtiden bland annat vill fokusera mindre på djurförsök och mer på forskning direkt på mänsklig vävnad. Forskargruppen har dock inte helt upphört med djurförsöken.