Djurförsök ger felaktiga resultat om behandling vid stroke

Endast en tredjedel av de nya behandlingsmetoder för stroke som fungerar bra i djurförsök, ger goda kliniska resultat på människor. Eftersom nästan bara de positiva resultaten från djurtesterna publiceras, överskattas tilltron till behandlingarna. Det framgår av en artikel i Nature.

Malcolm Macleod, neurolog vid Centre for Clinical Brain Sciences vid University of Edinburgh har tillsammans med sina samarbetspartners granskat informationen i en databas med data från djurexperiment om stroke.

Databasen CAMARADES, startades 2004 av ett internationellt team forskare som var bekymrade över att resultaten från djurstudierna inte stämde överens med resultaten från deras kliniska tester på människor. Macleods team granskade 525 studier som totalt omfattade 1 359 experimentiella tester av 16 olika behandlingar mot stroke.

Enligt artikeln så överskattas behandlingsmetoders sannolikhet att fungera med ca 30% i publicerade resultat från djurstudier. Negativa resultat publiceras däremot mer sällan. De publicerade djurstudierna är alltså ofta missledande när det gäller behandling av sjukdomar.