Djurförsök debatteras i riksdagen

Imorgon, tisdag, blir det debatt om djurförsök i riksdagen. Miljöpartisten Helena Leander ställer jordbruksminister Eskil Erlandsson mot väggen för att få svar på vad han är beredd att göra för att ersätta fler djurförsök med högteknologiska metoder.

Till grund för frågorna ligger en handlingsplan som tagits fram av forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök.
Djurförsök ifrågasätts allt mer både av etiska och vetenskapliga skäl. De är också mycket dyra. I de fall där djurförsök har ersatts med högteknologiska metoder som datorsimuleringar och cellmodeller har man uppnått både säkrare resultat och sänkta kostnader. Trots detta har de statliga anslagen till forskningen för att utveckla nya test- och forskningsmetoder minskats.

– Så gott som alla riksdagspartier säger sig stödja utvecklingen av moderna metoder som ersätter djurförsök, men trots detta har man dragit ner på anslagen till sådan forskning, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök.

Forska Utan Djurförsök misstänker att politikerna har dålig kunskap om teknikutvecklingen som skett de senaste åren och vilka möjligheter den medför i form av säkrare produkter och lägre kostnader.

– Det finns starka samhällsekonomiska skäl till att satsa på att utveckla alternativ till djurförsök inom både biomedicinsk forskning och för att testa kemikalier, läkemedel och andra produkter. Frågan är om svenska politiker har förstått det och är beredda att agera därefter, fortsätter Karin Gabrielson Morton.

För att underlätta för politikerna har Forska Utan Djurförsök tagit fram en handlingsplan för hur fler djurförsök kan ersättas. Den har skickats till alla riksdagspartier som också fått möjlighet att kommentera den. Hittills har tre partier, mp, v och kd, sagt sig stödja intentionerna i handlingsplanen. Centern och moderaterna har bett om mer tid för att svara. S och fp har inte hörts av ännu.

– Det råder ingen tvekan om att djurförsök inom många områden kommer att ersättas med högteknologiska och etiska metoder i framtiden, säger Cecilia Clemedson, fil. dr i neurotoxikologi och ordförande i Forska Utan Djurförsök. Sverige borde sträva efter att ligga i framkant på detta område.