Bröstcancerforskare får pris för alternativ till djurförsök

Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök går i år till cancerforskaren Stina Oredsson, professor vid Lunds universitet. Hon får priset för sina betydande insatser för att minska användningen av försöksdjur inom forskningen.

Stina Oredsson har under sin forskarkarriär arbetat med olika typer av celler och cellinjer, istället för att använda försöksdjur. Den största insatsen för att minska djurförsöken har Stina dock gjort inom undervisningen.

– Få, om någon, lärare har lärt upp så många studenter i cellodlingens möjligheter att ersätta djurförsök. Stina Oredsson är en mycket värdig mottagare av Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök, säger Cecilia Clemedson, neurotoxikolog och ordförande i Forska Utan Djurförsök.

Utvecklar ny cancerbehandling – utan djurförsök

Stina Oredsson och hennes forskargrupp arbetar för närvarande med ett projekt för att utveckla en ny behandlingsstrategi för bröstcancer. Som försökssystem använder de bröstcancerceller som växer i flaskor, istället för att använda djur.

– Vår idé är att hitta en behandling av bröstcancer som är bättre anpassad till individens behov, och som därför ger färre biverkningar, berättar Stina Oredsson.

– Oredssons forskning är helt i linje med vår vision: En värld där forskning bedrivs framgångsrikt utan att utnyttja djur, för både människors och djurs bästa, säger Cecilia Clemedson på Forska Utan Djurförsök.

– Vi undersöker dels hur olika former av bröstcancer fungerar, dels hur man kan behandla bröstcancern utan att skada de friska cellerna runtom för mycket, fortsätter Stina Oredsson. Vi är speciellt intresserade av att hitta nya anticancermedel som angriper de farligaste cellerna i en tumör, de så kallade cancerstamcellerna.

Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök

Nordiska Forskningspriset delas ut av tre nordiska organisationer som arbetar för att djurförsök ska ersättas med moderna djurfria metoder: Forska Utan Djurförsök i Sverige, Alternativfondet i Danmark och Juliana von Wendts Stiftelse i Finland. Priset har delats ut sedan 1990 och är på 6.000 euro. Priset delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 22 november.

Forska Utan Djurförsök

Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök bildades 1964. Stiftelsen ger anslag till forskning och utveckling av moderna djurfria metoder som ersätter djurförsök samt arbetar med politisk påverkan. Verksamheten finansieras uteslutande genom gåvor och arv från allmänheten.