Botoxtester på djur har tredubblats enligt ny EU-statistik

Antalet djurförsök inom EU ligger kvar på ca 12 miljoner djur. Men testerna av Botox har ökat. Det visar ny statistik från EU-kommissionen.

Senaste EU-statistiken om djurförsök har nyligen presenterats. Det är siffror från 2008 och visar att antalet djurförsök ligger kvar på ca 12 miljoner djur, samma nivå som vid föregående rapport tre år tidigare.

Men den nya statistiken visar också att antalet möss som används i de plågsamma giftighetstester av läkemedel ökat från 33 000 under 2005 till hela 87 000 djur under 2008.

Enligt Thomas Hartung, tidigare chef för ECVAM, EU:s center för alternativ till djurförsök, beror ökningen framför allt på ökad kosmetisk användning av Botox-produkter. Botox och de konkurrerande produkterna Azzalure, Bocouture, Xeomin, Dysport och Neurobloc är tillverkade av det potentiellt dödliga giftet botulin. På grund av giftigheten och eftersom det är en biologisk produkt som kan variera i sin sammansättning, krävs djurtester av varje tillverkningssats.

Djurtesterna är ohyggligt plågsamma. Djuren injiceras med giftet i bukhålan och drabbas av förlamning. För varje tillverkningssats måste man ha fram uppgifter om nivån som dödar 50% av djuren. En vanlig dödsorsak är att djuren kvävs när andningsmuskulaturen förlamas.

Hur många djur som nu används för att testa Botox i hela världen är inte känt, men 2005 uppskattades antalet till ca 300 000. Eftersom användningen av botox ökar globalt kan man anta att djurförsöken nu är betydligt fler än 2005, även om flera av tillverkningsföretagen säger att de lyckats minska antalet djur per testtillfälle.

EU:s djurförsöksstatistik beräknas utifrån EU:s definition av djurförsök, som innefattar alla djur som utsätts för någon form av lidande. Däremot inkluderas inte djur i beteende- eller utfodringsstudier och djur som avlivas för att deras celler, vävnader eller organ ska användas i forskning.