Botoxprodukter testas fortfarande på djur

För ett år sedan visade Kalla Fakta en dokumentär om hur hundratusentals djur plågas till döds varje år i tester av botoxpreparat. Sedan dess har inte mycket hänt. Botoxpreparat djurtestas fortfarande.

Förra året larmade Forska Utan Djurförsök om att hundratusentals möss användes i tester av botox-produkter. De djurtestas inte bara innan de släpps på marknaden för första gången, utan varje enskild tillverkningssats måste testas.

Grymt djurtest – djuren kvävs långsamt

Standardmetoden är ett av de mest plågsamma djurförsök som förekommer. Botoxprodukter tillverkas av botulinumgift, som orsakar förlamning. Detta gift sprutas i magen på möss, som långsamt förlorar förmågan att använda andningsmuskulaturen och kvävs till döds. Ibland efter flera dagars lidande. Troligen används fortfarande flera hundratusen möss i dessa grymma tester varje år.

Många väljer att låta injicera botoxpreparat i ansiktet och andra delar av kroppen – utan att veta att de bidrar till grymma djurförsök. Vi tyckte att det var viktig information, särskilt eftersom en stor del av botoxprodukterna, troligen mer än hälften, används i skönhetsbehandlingar.

TV4s Kalla Fakta höll med oss och sände i december 2011 en dokumentär om djurtesterna av botoxprodukter. Forska Utan Djurförsöks Karin Gabrielson Morton hjälpte till med research och intervjuades i programmet.

Innan sändningen meddelade Allergan, tillverkaren av Botox® och Vistabel® att de fått godkännande av amerikanska myndigheter för att använda ett test på celler istället för att testa på möss. De räknade med ett snabbt godkännade även i EU och presenterade en avvecklingsplan för djurtesterna. I pressinformation på sin hemsida lovade de att också låta andra producenter av botoxprodukter få del av information om testet så att de kunde anpassa den djurfria testmetoden för att testa sina produkter.

Cellmetoden godkänd i EU – men har de slutat djurtesta?

I början av 2012 kom godkännandet av celltestet även för europamarknaden. Men sedan dess har inte mycket hänt. Allergan har lagt locket på och inte lämnat någon ytterligare information om sin testmetod eller hur det går att byta ut djurtesterna.

Kritiker påpekar att Allergans avvecklingplan faktiskt bara gäller avveckling av en del av djurtesterna, inte alla, om man läser det finstilta i pressinformation. Och om omställningen till tester på celler istället för möss verkligen har gjorts runt om i världen, det vet bara Allergan.

Fortfarande har ingen detaljerad information publicerats om testmetoden. Trots åtskilliga inbjudningar har Allergan inte presenterat sin testmetod vare sig på konferenser eller i vetenskapliga publikationer. Inte ens vid internationella möten mellan producenter av botulinumtoxinprodukter och myndigheter, möten som hållits specifikt för att hjälpa företagen att ersätta de grymma mustesterna, har Allergan velat berätta detaljer om sitt celltest.

Forska Utan Djurförsök kan bara konstatera att risken är stor att de flesta botoxprodukter på marknaden fortfarande testas på hundratusentals möss varje år.