2 800 nejlikor till ministern

I dag har Forska Utan Djurförsök överlämnat 2 800 nejlikor till landsbygdsminister Eskil Erlandsson. De fick representera de 2 800 djur som används i försök varje dag i Sverige.

Vi presenterade vårt förslag om att Sverige bör ha ett center för alternativ till djurförsök. Förslaget bygger på den handlingsplan för att ersätta fler djurförsök, som Forska Utan Djurförsök tog fram inför valet 2010.

– Det behövs mer resurser för att ersätta fler djurförsök, det behövs tydliga strategier för arbetet och det behövs både nationell och internationell samordning, säger Forska Utan Djurförsöks ordförande, dr Cecilia Clemedson.

– Vi har svårt att se hur det ska kunna ske på ett effektivt sätt om ansvaret är utspritt på så många aktörer som det är idag. Genom att skapa ett center för alternativ till djurförsök kan man se till att all kompetens som finns på området i Sverige används för att snabbare ersätta fler djurförsök.

Läs mer om Forska Utan Djurförsöks politiska arbete och läs vår skrivelse här.