Integritetspolicy

Forska Utan Djurförsöks integritetspolicy

 1. Inledning

På Forska Utan Djurförsök värnar vi om din personliga integritet och strävar efter att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Denna integritetspolicy är utarbetad efter de krav som EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ställer på Forska Utan Djurförsök som personuppgiftsansvarig och krav som branschorganisationen Giva Sverige ställer på sina medlemmar.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner i detta dokument.

2. Personuppgiftsansvarig

Forska Utan Djurförsök, organisationsnummer 802004-1441, Slottsbacken 8, 111 30 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av din personuppgifter på denna hemsida och i våra tjänster.

3. Hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter

Forska Utan Djurförsök behandlar personuppgifter med “berättigat intresse” som rättslig grund. Det ligger i både organisationens och givarens intresse att dessa uppgifter sparas.

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer:

 • När du ger en gåva, blir månadsgivare eller beställer informationsmaterial samlar vi in information om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt även bankuppgifter för dig som blir månadsgivare via autogiro
 • När du anmäler dig som prenumerant av våra e-nyhetsbrev eller pressutskick, eller kontaktar oss via telefon eller e-post samlar vi in information om namn och kontaktuppgifter
 • När du ansöker om anställning eller forskningsanslag hos Forska Utan Djurförsök samlar vi in information om namn, kontaktuppgifter och meriter
 • När du är anmäld till något av våra arrangemang samlar vi in information om namn och kontaktuppgifter

  Vi lagrar dina personuppgifter i 36 månader efter det att du gett din senaste gåva eller haft annan interaktion med oss. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag, eller enligt nedan:
 • Om du är forskare och söker forskningsanslag kan dina personuppgifter komma att sparas längre, i enlighet med integritetspolicyn för registrering i ansökningsportal 3D, som du hittar här: länk.
 • Om du anmäler att du vill prenumerera på våra e-nyhetsbrev så kvarstår din prenumeration tills du meddelat oss att du vill avbryta prenumerationen.

  Vi kan även komma att komplettera/uppdatera givares namn, adress, personnummer och telefonnummer i efterhand med uppgifter från offentliga register, som t ex SPAR (Statens personadressregister).

  Forska Utan Djurförsök sparar dina uppgifter i dataregister. Registren är skyddade med separat inloggning som endast ett fåtal personer inom organisationen har tillgång till. Vi sparar dina uppgifter för att vi ska kunna kommunicera med dig som kontaktar oss genom olika kanaler samt för att kunna hålla en god och nära relation med varje givare/forskare på ett sätt som givaren/forskaren önskar. Forska Utan Djurförsök kommunicerar med givare/forskare via e-post, sms, telefon, insamlingsbrev, nyhetsbrev och rapporter. Uppgifterna används även för uppföljning, att skapa anonym statistik samt utveckling av verksamheten.

  Personuppgifter kan även komma att samlas in och lämnas ut om det är nödvändigt för att:
  a) Tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; b) Tillvarata Forska Utan Djurförsöks rättsliga intressen och
  c) Upptäcka och förebygga bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem

  Forska Utan Djurförsök kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Uppgifterna kan dock komma att samköras med andra register (t ex SPAR) för att uppdatera adresser, få information om avlidna samt undvika att det förkommer dubbletter i vårt givarregister. Forska Utan Djurförsök kan även komma att lämna ut personuppgifter till leverantörer som behandlar personuppgifter för Forska Utan Djurförsöks räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. I de fall när vi delar personuppgifter har vi säkerställt att vår partner följer GDPR genom ett skriftligt avtal. Det är dock alltid Forska Utan Djurförsök som ansvarar för behandlingen.

  Personuppgifter lagras endast i system och servrar inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES.

  4. Dina rättigheter som registrerad

  Säga nej till direktmarknadsföring
  Om du inte vill att Forska Utan Djurförsök kontaktar dig med givaruppmaningar, hör av dig till vår Givarservice: info@forskautandjurforsok.se eller 08-749 03 40.

  Rätt till information
  Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter som Forska Utan Djurförsök behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag).

  Om du vill ha ett registerutdrag enligt gällande dataskyddsregler, skicka din begäran till: Forska Utan Djurförsök Slottsbacken 8 111 30 Stockholm

  Registerutdrag skickas alltid till din registrerade folkbokföringsadress.

  Rättelser, begränsningar och radering
  Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller att behandlingen ska begränsas. Du kan också begära att få dina personuppgifter raderade.

  I vissa fall kan det vara så vi inte kommer kunna fullfölja din begäran, men i sådana fall kommer vi informera dig om varför. Ibland kan legala skyldigheter hindra oss från att till exempel radera personuppgifter efter begäran. Vi kan dock begränsa behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla den legala skyldigheten.

  Rätt till dataportabilitet
  Under Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få ut och överföra sina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. En förutsättning är att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat. Forska Utan Djurförsök gör en bedömning om det finns en rätt till dataportabilitet från fall till fall.

  Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
  Om du har några anmärkningar på Forska Utan Djurförsöks behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

  Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten är:
  Hemsida: www.imy.se
  Telefon: 08-657 61 00
  E-post: imy@imy.se

  Behandling av barns personuppgifter
  Forska Utan Djurförsök samlar inte avsiktligt in personuppgifter från omyndiga. Forska Utan Djurförsök rekommenderar vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet. Om du är vårdnadshavare till ett barn under 18 års ålder som har lämnat personuppgifter till Forska Utan Djurförsök, kan du kontakta oss om du vill få information om eller rättelse eller radering av personuppgifterna.

  5. Kontaktinformation Forska Utan Djurförsök

  Har du frågor om Forska Utan Djurförsöks behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, rättelse eller radering, är du alltid välkommen att kontakta oss:
  Telefon: 08-749 03 40 (vardagar kl 9-15)
  E-post: info@forskautandjurforsok.se
  Adress: Slottsbacken 8, 111 30 Stockholm

  6. Förändringar av integritetspolicyn och integritetspolicyns giltighetstid

  Denna integritetspolicy gäller tills vidare fr.o.m. 25 maj 2018. Senaste revideringen skedde 3 april 2024.

  Forska Utan Djurförsök uppdaterar denna integritetspolicy vid behov. Vid ändringar kommer den uppdaterade integritetspolicyn att finnas på www.forskautandjurforsok.se. Vid väsentliga förändringar av denna integritetspolicy informerar Forska Utan Djurförsök berörda personer om de ändringar som gjorts t.ex. via e-post eller postala utskick.

Senast uppdaterad: 9 april 2024