Hund- och kattpestvaccin utan djurförsök

Kattpest är en fruktad och mycket smittsam virussjukdom med hög dödlighet. Eftersom sjukdomen sänker antalet vita blodkroppar i blodet, medför den även en kraftigt nedsatt motståndskraft mot andra sjukdomar. För att förebygga sjukdomsutbrott är vaccinering den säkraste åtgärden.

Redan i slutet av 1700-talet insåg man sambandet mellan smitta och sjukdom, och möjligheten att vaccinera människor genom att utsätta dem för en svag dos av smittämnet. Men för att ”odla upp” virus och bakterier för tillverkning av vaccinet, smittades djur med sjukdomen. I slutet av 1800-talet började man pröva andra sätt att odla virus och bakterier, bl. a. i olika djurvävnader. Det inte är helt lätt att få smittämnen att inte bara överleva utan även föröka sig kraftigt, i annat än en levande kropp. Oftast krävs en rejäl dos envishet och tillräckligt med forskningspengar.

Det kattpestvaccin som användes fram till början av 1980-talet tillverkades av virus som odlades i levande katter. I Sverige användes årligen 40-100 katter vid framställningen. Vaccin framställdes även med cellkulturteknik, men då användes celler framställda av kattnjurar. Vid varje tillverkningstillfälle avlivades en katt för att få njurceller.

Under åren 1976-1978 fick Karl Axel Karlsson och Kristina Hök vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) anslag från Forska Utan Djurförsök för att utveckla en metod för att tillverka kattpestvaccin av virus som odlats i en cellinje, d.v.s. utan behov av att döda nya katter för att få material. Med pengarna från Forska Utan Djurförsök lyckades man göra små förändringar av kattpestviruset som gjorde det möjligt att få det att föröka sig i en cellinje som redan fanns tillgänglig. Det tog flera års arbete med att testa bl. a. olika odlingsbetingelser, cellernas ålder vid sådd och tidsintervaller mellan sådd och skörd, de lyckades utveckla en väl fungerande metod för att producera tillräckliga mängder av ett vaccin av hög kvalitet.

Det visade sig att vaccinet fungerade bra även mot parvovirus hos hundar. Vaccinet godkändes 1983 och blev det helt dominerande på den svenska marknaden.

Senast uppdaterad: 4 april 2018