Forskning om Hepatit C på schimpanser

USA är ett av få länder som fortfarande tillåter försök på schimpanser, men sedan 2012 håller användningen av schimpanser på att avvecklas även där, framför allt när det gäller statligt finansierad forskning. Avvecklingen sker efter att en rapport visat att djurförsöken nu går att ersätta, något som bl.a. visades i ett projekt med stöd från Forska Utan Djurförsök. Tidigare användes nämligen forskning om hepatit C som ett skäl till att fortsätta använda schimpanser i USA. Viruset gick inte att odla utanför en levande kropp och endast schimpanser fungerade vid forskning om sjukdom orsakad av hepatitinfektion. Andra djur blev helt enkelt inte sjuka.

Bevisen för att forskning om hepatit C kan ske på odlade celler kommer bl.a. från forskning på Karolinska sjukhuset, med stöd från Forska Utan Djurförsök. Professor Hans-Gustaf Ljunggren och Niklas Björkström fick anslag för att vidareutveckla ett modellsystem med odlade celler från mänsklig lever. I projektet tog de fram nya metoder för att studera mekanismerna bakom kroniska sjukdomar orsakade av viruset. Tidigare har det varit omöjligt att få hepatit C-viruset att föröka sig i humana cellkulturer. Det har dessutom varit omöjligt att hålla leverceller vid liv tillräckligt länge för att utföra forskning, samtidigt som det varit mycket svårt att få tag på mänskligt levermaterial.

Det nya sättet att odla leverceller löser dessa problem. Resultatet visar att det nu är fullt möjligt att studera hepatit C-infektioner helt utan djurförsök.

– I cellmodellerna har vi upptäckt förändringar hos de drabbade patienternas mördarceller. Det är förändringar som tidigare varit okända och visar att vår modell inte bara kan rädda schimpanser från att utsättas för djurförsök, utan även ge nya idéer till behandlingsstrategier, berättade Hans-Gustaf Ljunggren i sin rapport.

Senast uppdaterad: 4 april 2018