Sök fortsättningsanslag

Ansökan om fortsatt anslag 2018

I september öppnas utlysningen för att söka fortsättningsanslag inför 2019. Denna utlysning gäller endast pågående projekt som fått anslag beviljat under 2018. Sista ansökningsdag kommer att vara i början av oktober och beslut om anslag meddelas i december.

När utlysningen öppnar så kommer ansökningsformuläret att finnas på vårt webbaserade ansökningssystem här >>

Du loggar in med samma uppgifter som du använde i samband med administration av kontraktet. Användarnamnet är din mailadress. Har du glömt lösenordet så klickar du på ”glömt lösenord” på inloggningssidan för att få ett nytt via e-post. Glöm inte att kontrollera att dina registrerade kontaktuppgifter fortfarande är aktuella!

Till ansökan ska bifogas en forskningsplan i pdf-format. Den får vara på maximalt 4 sidor (motsvarar ca 20 000 tecken) och får gärna vara på engelska.

Forska Utan Djurförsök beviljar endast ettåriga anslag, varför budget och sökt belopp i ansökan ska avse ett år. I “kommentar till budgeten” bör du dock beskriva de långsiktiga planerna för projektet. Hur länge beräknar du att projektet förväntas fortgå? Är den angivna budgeten representativ för hela projekttiden, eller kommer budgeten att ökas eller minskas under tid? Om budgeten skiljer sig markant från tidigare år, vad beror det på? Här lämnar du även ytterligare upplysningar som är relevanta för att motivera och förklara budgeten och kostnadsberäkningarna.

En delredovisning av tidigare anslag ska bifogas ansökan. Om du lämnat en delredovisning för mindre än 6 månader sedan kan du använda den, annars skriver du en ny. Redovisningsblankett finns här >>

För information om utlysningen: Kontakta Karin Gabrielson Morton  via e-post karin@forskautandjurforsok.se eller ring Karin på 08-124 560 99.

Ytterligare information

Hur bedöms ansökningar »
Forska Utan Djurförsöks forskningspolicy »
Om fetalt kalvserum »
Om monoklonala antikroppar »

Senast uppdaterad: 16 maj 2018