Sök fortsättningsanslag

Ansökan om fortsatt anslag inför 2023

Fortsättningsanslag inför 2023 till pågående projektet som redan har anslag från Forska Utan Djurförsök söks vid en särskild utlysning, med sista ansökningsdag i oktober och beslut i december. Berörda forskare  får information via e-post i början av september.

Om du är behörig att söka fortsättningsanslag så sker det via vår ansökningsportal här >>

Till ansökan ska bifogas en forskningsplan i pdf-format. Den får vara på maximalt 4 sidor (motsvarar ca 20 000 tecken) och får gärna vara på engelska.

En delredovisning av tidigare anslag ska också bifogas ansökan. Redovisningsblankett och anvisningar hittar du här >>

För information om utlysningen: Kontakta Karin Gabrielson Morton  via e-post karin@forskautandjurforsok.se eller ring Karin på 08-124 560 99.

Ytterligare information

Hur bedöms ansökningar »
Forska Utan Djurförsöks forskningspolicy »
Om fetalt kalvserum »
Om monoklonala antikroppar »

Senast uppdaterad: 31 januari 2022