Sök anslag

Forska Utan Djurförsök stödjer vetenskaplig forskning för att ersätta och minska djurförsök, särskilt plågsamma djurförsök. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för forskare i rutan till höger så får du information om aktuella utlysningar och annan relevant information.

I maj utlyser vi forskningsanslag inför 2020. Sista ansökningsdatum kommer att vara i slutet av juni och besked om anslag lämnas senast den sista december. Läs mer om utlysningen här >> eller gå direkt till vårt webbaserade ansökningssystem.

För dig som får forskningsanslag (ej slutanslag) 2019 finns möjlighet att söka fortsättningsanslag under hösten 2019. Berörda forskare får information per e-post i augusti/september.

Dags att redovisa projekt som fått anslag av Forska Utan Djurförsök? Här finns blankett och information »

Vad ger Forska Utan Djurförsök forskningsanslag till?

Forska Utan Djurförsök ger anslag till vetenskaplig forskning som har som mål att ersätta djurförsök.

Vi stödjer forskning för att ersätta djurförsök inom alla områden där djurförsök förekommer. Med djurfria metoder vill vi t.ex. bidra till att utveckla och förbättra den medicinska forskningen, samtidigt som djurförsök ersätts. Vi vill bidra till nya metoder för riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter, som bättre än djurförsöken speglar risker för människan.

Även projekt som främjar effektivare utnyttjande av befintliga alternativa metoder kan få stöd, t.ex. till validering av djurfria metoder samt projekt för att minska djuranvändningen inom utbildning eller sprida kunskap om alternativa metoder.

Vid bedömning av projektansökningar tas hänsyn dels till projektets uttalade mål att ersätta djurförsök och möjligheterna att nå dessa, dels till projektets vetenskapliga kvalitet. Att ett forskningsprojekt bedrivs utan djurförsök är i sig inte tillräckligt för att anslag ska beviljas. Forskningen måste syfta till att ersätta djurförsök (t.ex. genom att utveckla ny metodik eller att utvärdera en alternativ metod) eller på annat sätt bidra till att Forska Utan Djurförsöks syfte uppfylls. Sökande måste därför tydligt beskriva på vilket sätt projektet kan leda till att djurförsök kan ersättas.

Sedan 1971 har Forska Utan Djurförsök delat ut 800 000-2,7 miljoner kronor per år i forskningsanslag.

Senast uppdaterad: 8 januari 2019