Sök anslag

Forska Utan Djurförsök stödjer vetenskaplig forskning för att ersätta och minska djurförsök, särskilt plågsamma djurförsök. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för forskare i rutan till höger så får du information om aktuella utlysningar och annan relevant information.

Utlysningen av forskningsanslag inför 2024 till nya projekt öppnade i maj och stängde den 30 juni 2023. Datum för utlysning av anslag inför 2025 har ännu inte fastställts.
Läs mer om utlysningen här >>

För dig som redan har anslag till ett pågående projekt finns möjlighet att söka fortsättningsanslag i en separat utlysning för fortsättningsanslag under hösten. Berörda forskare får information per e-post i augusti/september.

Dags att redovisa projekt som fått anslag av Forska Utan Djurförsök? Här finns blankett och information »

Vad ger Forska Utan Djurförsök forskningsanslag till?

Forska Utan Djurförsök ger anslag till vetenskaplig forskning som har som mål att ersätta djurförsök.

Forska Utan Djurförsöks uppgift är att verka för att djurförsök ersätts med nya, bättre metoder. Genom forskningsanslag bidrar vi till viktig biomedicinsk forskning och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter, samtidigt som djurförsök ersätts. Vid bedömning av projektansökningar tas hänsyn dels till projektets uttalade mål och möjligheter att ersätta djurförsök, dels till projektets vetenskapliga kvalitet. Valideringsplaner och möjligheter att sprida metoden utanför forskarens egna laboratorium, är andra aspekter som bedöms.

Vi stödjer forskning inom alla områden där djurförsök sker idag. Vi ser gärna ansökningar som kännetecknas av nytänkande för att hitta möjligheter att ersätta eller på andra sätt göra djurförsök onödiga. Detta gäller inte bara genom in vitro-modeller utan även genom t.ex. epidemiologiska studier, klinisk forskning, systembiologi och beräkningsmodeller. Ansökningar som avser analys av befintliga patientdata och annan kunskap inhämtad från människa och ansökningar med fokus på biomarkörer och biomekanismer är välkomna. Vi vill också stödja projekt som syftar till att utveckla produkter och/eller metoder som kan ersätta produkter från djur i t.ex. cellodling.

Ansökningar där serum används beviljas endast i undantagsfall. Sökanden måste då beskriva varför det är ett problem att ersätta serum och resonera kring möjligheter att ersätta serum i framtiden.

Forska Utan Djurförsök stödjer nästan enbart forskningsprojekt som utförs i Sverige eller som har minst en svensk deltagare. Forskningsprojekten kan syfta till att ersätta djurförsök som förekommer antingen nationellt eller internationellt. Utlysningens information finns endast på svenska. Ansökningsformuläret är på svenska men kan fyllas i på svenska eller engelska.

Please note that grants are almost exclusively awarded to projects in Sweden and/or international projects with at least one Swedish partner.  Information about how to apply is only available in Swedish, but the application form may be completed in English.

Senast uppdaterad: 7 mars 2024