Serum

Serumanvändning – ett vetenskapligt problem och ett djurskyddsproblem

Användningen av serum vid odling av cellkulturer är både ett vetenskapligt och moraliskt problem. De sätt som idag används för insamling av serum från kalvfoster kan ge upphov till kraftigt lidande för djuren, särskilt i de fall då nästan fullgångna kalvfoster töms på blod genom hjärtpunktion – utan bedövning.

Användningen av serum utgör ett vetenskapligt problem eftersom innehållet i serumet kan variera samt att det i viss mån kan innehålla okända komponenter. Förutom dessa problem kan serumet vara infekterat av virus, mykoplasma eller prioner.

Forska Utan Djurförsök prioriterar att ge forskningsanslag till projekt som använder serumfritt medium.

Läs mer:

På The Fetal Calf Serum-free Database finns sammanställningar om serumfria medier för cellodling, vad som passar olika celltyper och information från vetenskaplig litteratur. Hemsidan fungerar även som en plattform för utbyte av information om kvalitet och användning av de olika produkterna. Sidan ges ut av 3Rs-Centre ULS i samarbete med Animal Free Research UK.

Användbar information, länkar och tips om leverantörer finns även på sidan FBS and other animal components used in cell culture, som tillhandahålls av The PETA International Science Consortium Ltd.

Databasen SEFREC, finansierad av Schweiziska 3R Research Foundation, har en interaktiv sökfunktion över serumfria medier och cellinjer. Att använda databasen är gratis, men registrering krävs.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2021