Serum

Serumanvändning – ett vetenskapligt problem och ett djurskyddsproblem

Användningen av serum vid odling av cellkulturer är både ett vetenskapligt och moraliskt problem. De sätt som idag används för insamling av serum från kalvfoster kan ge upphov till kraftigt lidande för djuren, särskilt i de fall då nästan fullgångna kalvfoster töms på blod genom hjärtpunktion – utan bedövning.

Användningen av serum utgör ett vetenskapligt problem eftersom innehållet i serumet kan variera samt att det i viss mån kan innehålla okända komponenter. Förutom dessa problem kan serumet vara infekterat av virus, mykoplasma eller prioner.

Forska Utan Djurförsök prioriterar att ge forskningsanslag till projekt som använder serumfritt medium.

Läs mer:

Hemsidan fcs-free.org, som ges ut av 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences i Nederländerna, hjälper till att hitta medier utan fetalt kalvserum för olika celltyper. Hemsidan fungerar även som en plattform för utbyte av information om kvalitet och användning av de olika produkterna. 

Information och tips om leverantörer finns även på en sida som tillhandahålls av The PETA International Science Consortium Ltd här >>

Databasen SEFREC har en interaktiv sökfunktion över serumfria medier och cellinjer »

The use of fetal bovine serum, ethical or scientific problem » (pdf, 268,7 kB). ATLA 30

Optimization of chemically defined cell culture media–replacing fetal bovine serum in mammalian in vitro methods. Toxicology in vitro, 2010.

För ytterligare tips och litteratur om serumfree cellodling rekommenderas Altwebs webbplats. Skriv “serum free” i sökrutan!

Senast uppdaterad: 6 juli 2020