Antikroppar

Antikroppar – ett djurskyddsproblem

Produktion av antikroppar med in vivo-metoder innebär djurskyddsproblem, särskilt propagering av monoklonala antikroppar. Om antikroppar används i ett projekt som får stöd av Forska Utan Djurförsök bör antikroppar som produceras in vitro användas när det är möjligt.

Tidigare mångfaldigades monoklonala antikroppar nästan uteslutande genom ascitesmetoden, där antikropparna mångfaldigas i bukhålan på möss och extraherades ur ascitesvätska. Både tillväxten av antikroppsinnehållande ascitesvätska och tömningen av vätskan, orsakar stora lidanden för djuren.

På grund av ascitesmetodens plågsamhet är det i princip inte tillåtet att mångfaldiga monoklonala antikroppar med denna metod i Sverige. Även inom övriga EU-länder ska sådan produktion vara förbjuden, eftersom EU:s center för validering av alternativa metoder (ECVAM) tydligt uttalat att det finns alternativa metoder som så gott som alltid fungerar (läs här »). Därmed strider djurmetoden mot EU:s djurförsöksdirektiv som stadgar att djurförsök inte får utföras om det finns djurfria metoder att uppnå samma mål. Även i USA har användningen av ascites-metoden för att mångfaldiga monoklonala antikroppar begränsats.

Dock säljs fortfarande antikroppar producerade med in-vivo (ascites-) metoden i Sverige, och det är därför viktigt att de som använder monoklonala antikroppar ställer frågor om produktionsmetoderna och efterfrågar in vitro-propagerade antikroppar från sina leverantörer.

Dags att helt ersätta antikroppsproduktion i djur?

I en artikel publicerad i Tends in Biotechology och i Science sommaren 2016 menar författarna att det nu finns metoder att producera “animal-friendly affinity reagents” (AFAs) som fullt ut kan ersätta även polyklonala antikroppar från djur.  Då EU:s direktiv om djurförsök inte tillåter att djurförsök används om målet kan nås utan djurförsök, menar författarna att det är dags att helt avveckla produktion av antikroppar in vivo inom EU och även stoppa importen från andra länder. Kontakter har tagits med  EUs center för alternativ till djurförsök, ECVAM, med målet att driva på en sådan utveckling.

Författarna föreslår bl.a. att en expertgrupp tillsätts för att utveckla en plan för omställningen och ta fram implementeringsplaner. De påpekar även behovet av såväl utbildning som stöd till producenter som tar fram antikroppar utan att använda djur.

Artikeln finns här » och en hemsida har tagits fram för att erbjuda mer information. Författarna inbjuder även till diskussion på Linkedin om bl.a. “outstanding questions” om AFAs som ersättning för antikroppar producerade i djur. Mer information finns även på Altweb om monoklonala antikroppar in vitro »

Var kan man köpa in vitro-producerade antikroppar?

Vi har tidigare länkat till listor över företag som säljer in vitro-producerade antikroppar, men några sådana listor över leverantörer i Europa finns för närvarande inte tillgängliga på internet. Här har vi samlat den information vi känner till. Tipsa oss gärna om fler leverantörer!

Eurogentech producerar antikroppar in vitro och har representanter i Sverige, läs här »
Miltenyi Biotechs är ett företag som säljer rekombinanta antikroppar, REAffinity-antibodies. Finns även i Sverige här »

 

Integra biosciences säljer utrustning för att producera monoklonala antikroppar. Ett nytt system, celline, ökar produktionen och sänker kostnaderna, samt minskar åtgången av fetalt kalvserum, läs här »

Om var man får tag på in vitro-propagerade antikroppar »

Hör gärna av dig till karin@forskautandjurforsok.se om du har tips om leverantörer av in vitro-producerade antikroppar.

Senast uppdaterad: 6 mars 2018