Fakta och resurser

Teknikutvecklingen går i rasande fart och det är svårt att hinna med. Var hittar man information om de nya, djurfria forsknings- och testmetoderna som verkligen fungerar? Vi hoppas att Forskarrummet ska vara en användbar resurs för dig, och vi är tacksamma för synpunkter och tips som kan hjälpa andra forskare.

Här är en del av den information du hittar på vår hemsida:

Läs mer om möjligheterna att ersätta fetalt kalvserum och antikroppar producerade i djur.
På sidan ”regulatoriska tester” hittar du information om regulatoriskt godkända testmetoder och testriktlinjer och om vad som är på gång inom detta område. Nedan kan du läsa om möjligheten att söka forskningsanslag, webinarier och utbildningar samt tips på vad du hittar mer information om djurförsöksfria metoder som kan vara av intresse för dig.

Finansiering

Forska Utan Djurförsök utlyser årligen forskningsanslag till projekt som syftar till att ersätta djurförsök.
Vi tipsar även om andra forskningsfinansiärer:

Vetenskapsrådet utlyser årligen projektbidrag till utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök. Utlysningar brukar publiceras i februari. Läs mer >

Vinnovas olika utlysningar kan vara värda att hålla ett öka på. Se aktuella utlysningar här >>

Även Formas har finansierat projekt som syftar till att ersätta djurförsök inom de områden som Formas stödjer. Se formas hemsida för aktuella utlysningar >>

Se även utlysningar från Stiftelsen för strategisk forskning här >>

Cancer- och allergifonden finansierar forskning där andra metoder än djurförsök används. Läs mer här >>

Webinarier, möten och utbildningar

Det dyker upp allt fler webinarer och webbaserade utbildningar om hur djurfria metoder kan användas för att ersätta djurtester inom forskning, för läkemedelsutveckling och för att riskbedöma t.ex. kemikalier. Några fokuserar på hur de regulatoriska kraven ska uppfyllas medan andra demonstrerar hur metoderna ska användas.

På Alttox hemsida finns en omfattande länklista med utbildningar och webinarier, här >>
The PETA International Science Consortium Ltd. (PISC) har arrangerat många webinarier och utbildningar; de finns samlade här >>
Även The American Society for Cellular and Computational Toxicology (ASCCT) arrangerar intressanta webinarium.
Altertox erbjuder utbildningar i nya metoder inom toxikologi.
XCellR8 erbjuder en Knowledge hub med webinar och andra resurser på sin hemsida.
Även brittiska 3R-centret NC3R erbjuder websända events via sin hemsida.

Sveriges 3R-center är en arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök. Aktuella möten, webinarier, workshops och utbildningar utannonseras på hemsidan.

Norska Norecopas hemsida bjuder på en kalender över internationellt intressanta konferenser, möten, webinarier mm som rör Lab animal Science och 3R. Det går också att klicka sig vidare till inspelningar från webinarier.

Databaser och andra källor till information

Tips om litteratursökning efter djurförsöksfria metoder finns bl.a. hos brittiska FRAME och amerikanska Animal Welfare Information Center, AWIC.  Sökverktyget Altbib hittar publikationer om djurförsöksfria metoder såsom in vitro- och in silico-modeller i PubMed och ger länkar även till andra källor. Många av träffarna ger tillgång till gratis full-text-dokument.

European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing, EURL ECVAM, publicerar på sin hemsida ett flertal olika typer av rapporter och information om processen för formell validering av nya metoder.  Utöver årliga rapporter över forskning och metodutveckling inom metoder som ersätter djurförsök finns även sammanställningar över djurförsöksfria metoder inom medicinsk forskning. Hittills har rapporter publicerats om djurförsöksfria metoder i forskning om sjukdomar i luftvägarna, bröstcancer och neurodegenerativa sjukdomar. Rapporter om fler forskningsområden är på gång. På webbplatsen finns även databaser och annan intressant information om djurfria alternativ främst inom toxikologi, medicinsk forskning och biologisk produktion.

Webplatsen Alttox erbjuder ett brett utbud av information om alternativ till djurförsök främst inom toxikologi, men listar även databaser där det även går att finna djurförsöksfria alternativ inom medicinsk forskning.

Norecopas hemsida samlar databaser och andra resurser för den som söker information om 3R och metoder som kan ersätta djurförsök.

Den internationella organisationen InterNICHE fokuserar på att ersätta djurförsök i utbildning och erbjuder en sökbar databas för att söka lämpliga metoder och produkter. En annan källa till information om alternativ till djurförsök i utbildning är Norecopas databas Norina.

Tipsa oss gärna

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår hemsida. Tipsa oss gärna om information du tycker vi bör ha med. Du är också alltid välkommen med frågor.

Kontakta Forskarrummets webredaktör Karin Gabrielson Morton på karin@forskautandjurforsok.se

Välkommen att kontakta oss

Du är alltid välkommen med frågor, idéer och synpunkter till Forskarrummet. Skicka ett mail till Karin Gabrielson Morton: karin@forskautandjurforsok.se

Senast uppdaterad: 6 juli 2021