Fakta och resurser

Teknikutvecklingen går i rasande fart och det är svårt att hinna med. Var hittar man information om de nya, djurfria forsknings- och testmetoderna som verkligen fungerar? Vi hoppas att Forskarrummet ska vara en användbar resurs för dig, och vi är tacksamma för synpunkter och tips som kan hjälpa andra forskare.

Här är en del av den information du hittar på vår hemsida:

Läs mer om möjligheterna att ersätta fetalt kalvserum och antikroppar producerade i djur.
På sidan ”regulatoriska tester” hittar du information om regulatoriskt godkända testmetoder och testriktlinjer och om vad som är på gång inom detta område. Nedan kan du läsa om möjligheten att söka forskningsanslag, webinarier och utbildningar samt tips på vad du hittar mer information om djurförsöksfria metoder som kan vara av intresse för dig.

Sökmotor, databaser och andra källor till information

Med ekonomiskt stöd från Forska Utan Djurförsök har Karolinska institutet och holländska SYRCLE och TenWise utvecklat sökmotorn 3Ranker som forskare, djurskyddsorgan, djurförsöksetiska nämnder och alla andra intresserade kan använda för att hitta metoder som kan ersätta djurförsök. Sökmotorn söker bland ca 35 miljoner abstracts i databasen MEDLINE, utifrån valfria sökord. 3Ranker använder AI för att poängsätta sökresultatet utifrån 3R-relevans. 3Ranker finns här: www.open3r.org

Tips om litteratursökning efter djurförsöksfria metoder finns bl.a. hos brittiska FRAME och amerikanska Animal Welfare Information Center, AWIC.  Sökverktyget Altbib hittar publikationer om djurförsöksfria metoder såsom in vitro- och in silico-modeller i PubMed och ger länkar även till andra källor. Många av träffarna ger tillgång till gratis full-text-dokument.

European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing, EURL ECVAM, publicerar information om djurförsöksfria metoder, årliga lägesrapporter om forskning och metodutveckling samt information om processen för validering. Inom medicinsk forskning har Eurl ECVAM publicerad en serie rapporter om djurförsöksfria metoder i forskning om sjukdomar i luftvägarna, bröstcancer, neurodegenerativa sjukdomar, immuno-onkologi, immunitetstest för avancerade medicin-terapi-produkter, kardiovaskulära sjukdomar och autoimmuna sjukdomar. På webbplatsen finns även databaser och annan intressant information om djurfria alternativ främst inom toxikologi, medicinsk forskning och biologisk produktion samt utbildning.

Webplatsen AFSA (där tidigare AltTox ingår) erbjuder ett brett utbud av information om alternativ till djurförsök främst inom toxikologi.

Norecopas hemsida samlar databaser och andra resurser för den som söker information om 3R och metoder som kan ersätta djurförsök.

Den internationella organisationen InterNICHE fokuserar på att ersätta djurförsök i utbildning och erbjuder en sökbar databas för att söka lämpliga metoder och produkter. En annan källa till information om alternativ till djurförsök i utbildning är Norecopas databas Norina.

Webinarier, möten och utbildningar

Det dyker upp allt fler webinarer och webbaserade utbildningar om hur djurfria metoder kan användas för att ersätta djurtester inom forskning, för läkemedelsutveckling och för att riskbedöma t.ex. kemikalier. Några fokuserar på hur de regulatoriska kraven ska uppfyllas medan andra demonstrerar hur metoderna ska användas.

Sveriges 3R-center är en arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök. Aktuella möten, webinarier, workshops och utbildningar utannonseras på hemsidan och i e-brevet ”Focus on Alternatives”, som det går att prenumerera på.

Norska Norecopas hemsida bjuder på en kalender över internationellt intressanta konferenser, möten, webinarier mm som rör Lab animal Science och 3R. Det går också att klicka sig vidare till inspelningar från webinarier.

The PETA International Science Consortium Ltd. (PISC) har arrangerat många webinarier och utbildningar; de finns samlade här >>
Även The American Society for Cellular and Computational Toxicology (ASCCT) arrangerar intressanta webinarium.
Altertox erbjuder utbildningar i nya metoder inom toxikologi.
XCellR8 erbjuder en Knowledge hub med webinar och andra resurser på sin hemsida.
Även brittiska 3R-centret NC3R erbjuder websända events via sin hemsida.

Finansiering

Forska Utan Djurförsök utlyser årligen forskningsanslag till projekt som syftar till att ersätta djurförsök. Vi tipsar även om andra forskningsfinansiärer:

Vetenskapsrådet utlyser årligen projektbidrag till utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök. Utlysningar brukar publiceras i februari. Läs mer >

Vinnovas olika utlysningar kan vara värda att hålla ett öka på. Se aktuella utlysningar här >>

Även Formas har finansierat projekt som syftar till att ersätta djurförsök inom de områden som Formas stödjer. Se formas hemsida för aktuella utlysningar >>

Se även utlysningar från Stiftelsen för strategisk forskning här >>

Cancer- och allergifonden finansierar forskning där andra metoder än djurförsök används. Läs mer här >>

Tipsa oss gärna

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår hemsida. Tipsa oss gärna om information du tycker vi bör ha med. Du är också alltid välkommen med frågor.

Kontakta Forskarrummets webredaktör Karin Gabrielson Morton på karin@forskautandjurforsok.se

Välkommen att kontakta oss

Du är alltid välkommen med frågor, idéer och synpunkter till Forskarrummet. Skicka ett mail till Karin Gabrielson Morton: karin@forskautandjurforsok.se

Senast uppdaterad: 6 februari 2023