Redovisa anslag

Dags att redovisa ditt anslag?

Forskare som får anslag från Forska Utan Djurförsök ska redovisa resultaten av sina projekt. I avtalet står när redovisning ska ske, oftast inom 2 år efter beviljat anslag. Din redovisning kan vara en slutredovisning eller, om projektet fortfarande pågår, en delredovisning. Särskilda regler gäller för redovisning av pågående projekt om du söker fortsättningsanslag. Se då information du får i samband med utlysning av möjligheten att söka fortsättningsanslag.

Här nedan finns blankett och anvisningar för redovisningar.
Anvisning redovisning
Redovisningsblankett

För anslag utdelade under 2017 och senare gäller att en ekonomisk redovisning över hur anslaget använts ska lämnas som bilaga.

Namnge redovisningen (dokumentet) med ditt namn, ordet redovisning och en kortversion av projektnamnet och/eller projektnumret som står i kontraktet. Din redovisning ska skickas till info@forskautandjurforsok.se eller lämnas via vår ansökningsplattform i samband med ansökan om fortsättningsanslag.

 

Senast uppdaterad: 21 september 2017