Redovisa anslag

Dags att redovisa ditt anslag?

Forskare som får anslag från Forska Utan Djurförsök ska redovisa resultaten av sina projekt. I avtalet står när redovisning senast ska ske, vilket vanligen är ca 2 år efter beviljat anslag. Din redovisning kan vara en slutredovisning eller, om projektet fortfarande pågår, en delredovisning i samband med att du söker fortsättningsanslag.

Delredovisning ska lämnas via vår ansökningsplattform i samband med ansökan om fortsättningsanslag .

Slutredovisning lämnas via ansökningsplattformen (ny funktion som öppnar hösten 2018) eller skickas till info@forskautandjurforsok.se.

Här finns redovisningsblankett och anvisningar:

Anvisning redovisning 2018-8

Redovisningsblankett 18-8d

Senast uppdaterad: 7 september 2018