Redovisa anslag

Dags att redovisa ditt anslag?

Den som fått anslag från Forska Utan Djurförsök ska redovisa resultaten som uppnåtts med hjälp av anslaget. Här hittar du blankett och anvisningar för redovisning.

Anvisning-for-redovisning

Redovisningsblankett

Slutredovisning

I avtalet står när slutredovisning senast ska ske, vanligtvis ca 2 år efter beviljat anslag.

Slutredovisning lämnas via ansökningsplattformen. Logga in, leta upp och klicka på den ansökan som ska redovisas och klicka sedan på ”ladda upp dokument” under ”kopplade dokument”. Där väljer du ”Slutrapport”.

Observera att redovisningen och ev. bilagor ska lämnas in som en (sammanslagen) pdf-fil. Maximal storlek är 2MB.

Din fil ska vara namngiven enligt följande: ditt efternamn och initial följt av ”red.” och projektnummer. Om projekt fått flera anslag anges sista projektnumret. Exempel: Eklund.K-red.N2017-04

Delredovisning i samband med fortsättningsansökan

Den som söker fortsättningsanslag ska lämna en delredovisning i samband med ansökan och slutredovisar hela projektet (samtliga anslag till projektet) enligt anvisningar i kontraktet för det sista anslag som projektet får. Delredovisning ska lämnas via vår ansökningsplattform i samband med ansökan om fortsättningsanslag. Se anvisningarna för att söka fortsättningsanslag för ytterligare information.

Senast uppdaterad: 30 maj 2022