Beviljade anslag

Forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök under åren 2010-2021

Att stödja forskning för att se till att fler djurförsök ska kunna ersättas är Forska Utan Djurförsöks viktigaste uppgift. Tack vare generösa gåvogivare har Forska Utan Djurförsök delat ut 2,96 miljoner kr i forskningsanslag under 2021. Totalt får 13 projekt anslag.

Sedan 1971 har över femhundra forskningsprojekt fått anslag. Totalt har mer än 38 miljoner kronor delats ut till forskning. På denna sida kan du se vilka forskare och projekt som fått anslag under åren 2010-2021. Se menyn för listor över anslag tidigare år. En del har fått anslag vid ett enskilt tillfälle, medan andra projekt fått stöd under många år. Det har lett till utveckling av djurfria metoder inom allt från vaccinproduktion och kemikalietester till cancerforskning och läkemedelsutveckling. Våra forskningsanslag har bidragit till att många djurförsök har kunnat ersättas.

Utöver nedanstående anslag så har även utmärkelsen Nytänkaren med tillhörande forskningsanslag på 400 000 kr delats ut sedan år 2015. Mottagare:
2019: Martin Andersson, RISE
2018: My Hedhammar, KTH
2017: Malin Lindstedt, Lunds universitet
2016: Anna Herland, KTH
2015: Gunnar Cedersund, Linköpings universitet
Läs mer om Nytänkaren här >>

Projekten som får anslag 2021

I början av 2021 delade Forska Utan Djurförsök ut totalt 2,7 miljoner i forskningsanslag, fördelade på 13 projekt:

Per Artursson, Uppsala universitet, 200 000 kr
”Gapanalys för optimerande prediktioner av hormonstörande substanser.”

Gunnar Cedersund, Linköpings universitet, 200 000 kr
”Kunskapscentrerad och djurfri läkemedelsutveckling genom systembiologiska modeller.”

Pernilla Eliasson, Linköpings universitet, 250 000 kr
”Hur läker senor efter en skada och vad händer när de inte läker ihop?”

Anna Falk, Karolinska institutet, 150 000 kr
”Humana organoider som värdar och semi-in-vivo modeller av hjärnan för att ersätta djurförsök.””

Anna Forsby, Stockholms universitet, 350 000 kr
”Validering av mRNA-markörer för indikation av neurotoxiska skador under hjärnans utveckling.”

Robert Fredriksson, Uppsala universitet, 200 000 kr
”Utveckling av en ny metod för att testa botulinumtoxin utan att använda försöksdjur.”

Erik Hjort, Karolinska institutet, 200 000 kr
”Monocyt-deriverade mikroglia från Alzheimer patienter som sjukdomsmodell och biomarkör”

Pekka Korhonen, Karolinska institutet, 200 000 kr
”Validering av toxikogenomik för prediktion av kemikalietoxicitet”

Per Malmberg, Chalmers tekniska högskola, 200 000 kr
”Kemisk avbildande analys av hudupptag – en analytisk metod för att ersätta och reducera djurförsök”

Ivan Nalvarte, Karolinska institutet, 200 000 kr
”En ny modell att studera Alzheimers sjukdom i mänskliga minihjärnor.”

Penny Nymark, Karolinska institutet, 150 000 kr
”Mot riskbedömning utan djurförsök: Utveckling av Adverse Outcome Pathways för lungcancer.”

Stina Oredsson, Lunds universitet, 200 000 kr
”Unikt 3D cellodlingssystem för cancerforskning – för bättre prediktion, effektivitet och minskad djuranvändning.”

Brun Ulfhake, Karolinska institutet, 260 000 kr
”3R Ranker: en sökmotor för alternativ till djurförsök.”

Lena Öhman, Göteborgs universitet, 200 000 kr
”Tarmorganoider för studier av tarmsjukdom och läkemedelsmekanismer.”

Projekten som får anslag 2020

I början av 2020 delade Forska Utan Djurförsök ut totalt 2,6 miljoner i forskningsanslag, fördelade på 13 projekt:

Gunnar Cedersund, Linköpings universitet, 250 000 kr
”Kunskapscentrerad och djurfri läkemedelsutveckling genom systembiologiska modeller”.

Pernilla Eliasson, Linköpings universitet, 200 000 kr
”Hur läker senor efter en skada och vad händer när de inte läker ihop?”

Anna Forsby, Stockholms universitet, 250 000 kr
”Validering av mRNA-markörer för indikation av neurotoxiska skador under hjärnans utveckling”.

Robert Fredriksson, Uppsala universitet, 200 000 kr
”Utveckling av en ny metod för att testa botulinumtoxin utan att använda försöksdjur”.

Marianne Jansson, Lunds universitet, 200 000 kr
”Djurfri lymfoid infektionsmodell; svaret på varför HIV-2 är mindre aggressivt och hämmar HIV-1?”

Maria Karlgren, Uppsala universitet, 100 000 kr
En humaniserad cellmodell för tillförlitliga prediktioner av läkemedelsupptag i hjärnan

Pekka Kohonen, Karolinska institutet, 200 000 kr
”Validering av toxikogenomik för prediktion av kemikalietoxicitet”.

Per Malmberg, Chalmers, 200 000 kr
”Kemisk avbildande analys av hudupptag – en analytisk metod för att ersätta och reducera djurförsök”.

Mats Nilsson, Stockholms universitet, 200 000 kr
”Utformning av en gliablastom organoid-on-a-chip för läkemedelsutveckling

Stina Oredsson, Lunds universitet, 200 000 kr
”Unikt 3D cellodlingssystem för cancerforskning – för bättre prediktion, effektivitet och minskad djuranvändning”.

Lena Palmberg, IMM, Karolinska institutet, 200 000 kr
”Utvärdering av lungmodeller med multipla celltyper för behandlingsstrategi av kroniska lungsjukdomar”.

Olena Prykhodko, Lunds universitet, 200 000 kr
”Tredimensionell tarm modell in vitro”.

Ulf Yrlid, Göteborgs universitet, 200 000 kr
”Organoider från human tarm för utvärdering av fukosbaserade motmedel vid toxinorsakad diarré”.

Projekten som får anslag 2019

Inför 2019 delade Forska Utan Djurförsök ut totalt 2,3 miljoner i forskningsanslag, fördelade på 12 projekt:

Gunnar Cedersund, Linköpings universitet, har tilldelats 250 000 kr till projektet “Kunskapscentrerad och djurfri läkemedelsutveckling genom systembiologiska modeller.”

Pernilla Eliasson, Linköpings universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet
“Hur läker senor efter en skada och vad händer när de inte läker ihop?”

Anna Forsby, Stockholms universitet, har tilldelats 250 000 kr till projektet “Validering av mRNA-markörer för indikation av neurotoxiska skador under hjärnans utveckling.” Projektet har inte fått anslag tidigare.

Robert Fredriksson, Uppsala universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet
“Utveckling av en ny metod för att testa botulinumtoxin utan att använda försöksdjur.”

Maria Karlgren, Uppsala universitet, har tilldelats 250 000 kr till projektet
“En humaniserad cellmodellför tillförlitliga prediktioner av läkemedelsupptag i hjärnan.”

Hanna Karlsson, Karolinska institutet, har tilldelats 150 000 kr till projektet “Nya cellmodeller för förbättrad bedömning av genotoxicitet och cancerrisk av nanopartiklar.”

Pekka Kohonen, Karolinska institutet,  har tilldelats 150 000 kr till projektet
“Validering av toxikogenomik för prediktion av kemikalietoxicitet.”

Tobias Lammel, Göteborgs universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet
“Utveckling av 3D-sfäroider från regnbågsöringens levercellslinje RTL-W1.” Projektet har inte fått anslag tidigare.

Stina Oredsson, Lunds universitet, har tilldelats 150 000 kr till projektet
“Unikt 3D cellodlingssystem för cancerforskning – för bättre prediktion, effektivitet och minskad djuranvändning.”

Lena Palmberg, IMM, Karolinska institutet, har tilldelats 200 000 kr till projektet “Utvärdering av lungmodeller med multipla celltyper för behandlingsstrategi av kroniska lungsjukdomar.” Projektet har inte fått anslag tidigare.

Peter Sartipy, Högskolan i Skövde,  har tilldelats 150 000 kr till projektet “Stamcellsderiverade humana cardiocyter som in vitro modell, ett alternativ till djurmodeller vid toxicitetsbedömning.”

Lena Svensson, Lunds universitet,  har tilldelats 150 000 kr till projektet
“Mikrofluidiska blodkärl istället för djurmodeller för att studera cellmigration.”

Projekten som får anslag 2018

Under 2018 har Forska Utan Djurförsök delat ut totalt 2,3 miljoner i forskningsanslag, fördelade på 14 projekt:

Martin Andersson, RISE Research Institutes of Sweden, har tilldelats 150 000 kr i fortsättningsanslag till projektet ”Djurfri metod för att förutsäga och mäta ögonirritation med hjälp av en polymers längdutvidgning och Hansens löslighetsparameter”

Gunnar Cedersund, Linköpings universitet, har tilldelats 200 000 kr i fortsättningsanslag till projektet ”Kunskapscentrerad och djurfri läkemedelsutveckling genom systembiologiska modeller”

Pernilla Eliasson, Linköpings universitet, har tilldelats 100 000 kr i fortsättningsanslag till projektet ”Hur läker senor efter en skada och vad händer när de inte läker ihop?”

Ewa Ellis, Huddinge sjukhus, har tilldelats 200 000 kr till projektet ”Storskalig produktion av leversfäroider från människa”

Robert Fredriksson, Uppsala universitet har tilldelats 200 000 till projektet ”Utveckling av en ny metod för att testa botulinumtoxin utan att använda försöksdjur”.

Martin Hallbeck, Linköpings universitet, har tilldelats 200 000 kr i fortsättningsanslag till projektet ”Utveckling av en plattform för att testa substanser som kan vara kandidater för att bromsa Alzheimers sjukdom”

Maria Karlgren, Uppsala universitet, har tilldelats 200 000 kr i fortsättningsanslag till projektet ”En humaniserad cellmodellför tillförlitliga prediktioner av läkemedelsupptag i hjärnan”

Hanna Karlsson, Karolinska institutet har tilldelats 200 000 kr till projektet ” Nya cellmodeller för förbättrad bedömning av genotoxicitet och cancerrisk av nanopartiklar”

Pekka Kohonen, Karolinska institutet, har tilldelats 150 000 kr i fortsättningsanslag till projektet ”Deepened mechanistic validation of toxicity pathway functionality in a patented analysis tool”

Johan Lundqvist, SLU Uppsala, har tilldelats 100 000 ke i fortsättningsanslag till projektet ”Utveckling av djurfria cellmodeller för studier av akvatisk toxicitet”

Stina Oredsson, Lunds universitet, har tilldelats 150 000 kr i fortsättningsanslag till projektet ”Unikt 3D cellodlingssystem för cancerforskning – för bättre prediktion, effektivitet och minskad djuranvändning”

Emma Pedersen, RISE Research Institutes of Sweden, har tilldelats 100 000 kr till projektet ”Utveckling av en djurfri metod för sensibiliseringstestning av medicintekniska produkter”

Peter Sartipy, Högskolan i Skövde, har tilldelats 150 000 kr i fortsättningsanslag till projektet ”Stamcellsderiverade humana cardiocyter som in vitro modell, ett alternativ till djurmodeller vid toxicitetsbedömning”

Lena Svensson, Lunds universitet, har tilldelats 200 000 i fortsättningsanslag till projektet ”Mikrofluidiska blodkärl istället för djurmodeller för att studera cellmigration”

Projekten som får anslag 2017

Under 2017 har Forska Utan Djurförsök delat ut totalt 2 miljoner i forskningsanslag, fördelade på 13 projekt:

Martin Andersson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, har tilldelats 150 000 kr till
projektet: Djurfri metod för att förutsäga och mäta ögonirritation med hjälp av en polymers längdutvidgning och Hansens löslighetsparameter

Kunal Bhattacharya, IMM, Karolinska institutet, har tilldelats 100 000 kr till
projektet: Utveckling av lung-on-chip cell modell för testning av nanotoxikologi

Gunnar Cedersund, Linköpings universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet: Kunskapscentrerad och djurfri läkemedelsutveckling genom systembiologiska modeller

Pernilla Eliasson, Linköpings universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet: Hur läker senor efter en skada och vad händer när de inte läker ihop?

Martin Hallbeck, Linköpings universitet, har tilldelats 250 000 kr till projektet: Utveckling av en plattform för att testa substanser som kan vara kandidater för att bromsa Alzheimers sjukdom

Maria Karlgren, Inst f farmaci, Uppsala universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet: En humaniserad cellmodellför tillförlitliga prediktioner av läkemedelsupptag i hjärnan

Pekka Kohonen, IMM, Karolinska institutet, har tilldelats 100 000 kr till projektet: Deepened mechanistic validation of toxicity pathway functionality in a patented analysis tool for toxicity prediction

Johan Lundqvist, SLU, Uppsala, har tilldelats 100 000 kr till projektet: Utveckling av djurfria cellmodeller för studier av akvatisk toxicitet

Pär Matsson, Inst f farmaci, Uppsala universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet: Modeller för prediktion av intracellulär läkemedelsexponering

Stina Oredsson, Lunds universitet, har tilldelats 150 000 kr till projektet: Unikt 3D cellodlingssystem för cancerforskning – för bättre prediktion, effektivitet och minskad djuranvändning

Lena Palmberg, IMM, Karolinska institutet, har tilldelats 150 000 kr till projektet: Nya metoder att exponera 3D-modeller av normal och kronisk bronkit-lik luftvägsslemhinna med primära humana luftvägsceller för partikulära och gasformiga luftföroreningskomponenter

Peter Sartipy, Högskolan i Skövde, har tilldelats 150 000 kr till projektet: Stamcellsderiverade humana cardiocyter som in vitro modell, ett alternativ till djurmodeller vid toxicitetsbedömning

Lena Svensson, Lunds universitet, har tilldelats 250 000 kr till projektet: Mikrofluidiska blodkärl istället för djurmodeller för att studera cellmigration

Projekten som får anslag 2016

Under 2016 har Forska Utan Djurförsök delat ut totalt 1,7 miljoner i forskningsanslag, fördelade på 12 projekt:

Patrik Bohman, SLU, har tilldelats 50 000 kr till projektet
”eDNA från fisk, kräftor och musslor – spatiala och temporala skillnader i naturvatten”.

Kristina Fant, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har tilldelats 200 000 kr till projektet ”Validering av en djurfri metod för att mäta hudirriterande potential hos medicintekniska produkter”.

Anna Forsby, Stockholms universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet
”Kartläggning av genomiska biomarkörer från neuroblast till terminal differentiering i en human nervcellmodell”.

Martin Hallbeck, Linköpings universitet, har tilldelats 250 000 kr i fortsättningsanslag till projektet ”Utveckling av en plattform för att testa substanser som kan vara kandidater för att bromsa Alzheimers sjukdom.

Anna Herland, Karolinska institutet, har tilldelats 200 000 kr i fortsättningsanslag till projektet ”Stamcellsderiverade kolinerga neuroner som in vitro modeller för att reducera djurförsök i forskning inom neurodegenerering och analgesi ”

Maria Karlgren, Farmaci, Uppsala universitet, har tilldelats 150 000 kr i fortsättningsanslag till projektet  ”En humaniserad cellmodell för tillförlitlig prediktion av läkemedelsupptag i hjärnan”

Agnete Kirkeby, Lunds universitet, har tilldelats 100 000 kr i anslag till projektet ”En in vitro modell av den mänskliga fosterhjärnan”

Pär Matsson, Farmaci, Uppsala Universitet, har tilldelats 150 000 kr i fortsättningsanslag till projektet ”Metoder för prediktion av intracellulär läkemedelsexponering”

Stina Oredsson, Lunds universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet ” Cellodling för att testa anti-cancereffekter och biverkningar för att ersätta djurförsök”

Lena Palmberg, Karolinska institutet, har tilldelats 100 000 kr i fortsättningsanslag till projektet ”En tredimensionell modell med nyisolerade humana celler från luftvägarna, som exponeras med ny teknik för nanopartiklar från bilar kan ersätta djurförsök”.

Peter Sartipy, Högskolan i Skövde, har tilldelats 100 000 kr till projektet ” Stamcellsderiverade human kardiomyocyter som in vitro modell, ett alternativ till djurmodeller vid toxicitetsbedömning”

Lena Svensson, Lunds universitet, har tilldelats 250 000 kr i fortsättningsanslag till projektet ”Mikrofluidiska blodkärl istället för djurmodeller för att studera cellmigration”.

Projekten som fick anslag 2015

11 projekt fick forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök 2015. Totalt delades 1,6 miljoner kr ut i anslag under den vanliga anslagsutdelningen. För första gången delades även Forska Utan Djurförsöks utmärkelse “Nytänkaren” ut, tillsammans med ett forskningsanslag på 400 000 kr.  Mottagare var forskaren Gunnar Cedersund vid Linköpings universitet, som arbetar med systembiologiska modeller bl.a. inom diabetesforskning.

Anders Backlund, Uppsala universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet ”Användning av datormodellering för att minska antalet djurförsök”

Kristina Blom, Medibiome AB, har tilldelats 100 000 kr till projektet ”Ny alternativ testmetod baserad på infekterad mänsklig levande hud för studier om substansers och biomaterials effekter på sårläkning.”

Anna Forsby, Stockholms universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet
”Vidareutveckling av NociOcular-testat för bedömning av ögonirriterande kemikalier”.

Martin Hallbäck, Linköpings universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet ”Utveckling av en plattform för att testa substanser som kan vara kandidater för att bromsa Alzheimers sjukdom”.

Anna Herland, Karolinska institutet, har tilldelats 200 000 kr till projektet ”Stamcellsderiverade kolinerga neuroner som in vitro modeller för att reducera djurförsök i forskning inom neurodegenerering och analgesi ”

Maria Karlgren, Farmaci, Uppsala universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet  ”En humaniserad cellmodell för tillförlitlig prediktion av läkemedelsupptag i hjärnan”

Vesa Loitto, Linköpings universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet ”Preklinisk analys av cellstress i cellkulturer ersätter djurförsök i läkemedelsutveckling”

Pär Matsson, Farmaci, Uppsala Universitet, har tilldelats 200 000 kr till
projektet ”Metoder för prediktion av intracellulär läkemedelsexponering”

Lena Palmberg, Karolinska institutet, har tilldelats 100 000 kr till projektet ”En tredimensionell modell med nyisolerade humana celler från luftvägarna, som exponeras med ny teknik för nanopartiklar från bilar kan ersätta djurförsök”.

Lena Svensson, Lunds universitet, har tilldelats 200 000 kr till projektet ”Mikrofluidiska blodkärl istället för djurmodeller för att studera cellmigration”.

Projekten som fick anslag 2014

Kristina Blom, Medibiome AB, har tilldelats 100 000 kr till projektet ”Ny alternativ testmetod baserad på infekterad mänsklig levande hud för studier om substansers och biomaterials effekter på sårläkning.”

Anna Forsby, Stockholms universitet har tilldelats 100 000 kr till projektet
”Neuronala stamceller som alternativ till primära, embryonala hjärncellkulturer för bestämning av neuronalt medierad akut systemisk toxicitet ”.

Jan-Ingvar Jönsson, Linköpings universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet  ”Alternativa metoder i leukemiforskning för att förstå resistensutveckling av leukemistamceller samt för utveckling av nya terapiformer”

Anna Herland, Karolinska institutet har tilldelats 110 000 kr till projektet ”Stamcellsderiverade kolinerga neuroner som in vitro modeller för att reducera djurförsök i forskning inom neurodegenerering och analgesi ”

Malin Lindstedt, Lunds universitet, har tilldelats 150 000 kr till projektet
”Studier av allergeners effekt på dendritiska celler – bas för in vitro test av kemikaliers förmåga att orsaka sensibilisering”

Vesa Loitto, Linköpings universitet, har tilldelats 130 000 kr till projektet ”Preklinisk analys av cellstress i cellkulturer ersätter djurförsök i läkemedelsutveckling”

Lena Palmberg, Karolinska institutet har tilldelats 100 000 kr till projektet ”En tredimensionell modell med nyisolerade humana celler från luftvägarna, som exponeras med ny teknik för nanopartiklar från bilar kan ersätta djurförsök”.

Maria Karlgren, Farmaci, Uppsala universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet  ”En humaniserad cellmodell för tillförlitlig prediktion av läkemedelsupptag i hjärnan”

Sara Lindén, Göteborgs universitet, har tilldelats 100 000 kr till projektet ”Utveckling av artificiella slemhinnor för studier av mag-tarmkanalens försvar mot bakterier”.

Pär Matsson, Farmaci, Uppsala Universitet har tilldelats 100 000 kr till
projektet ”Metoder för prediktion av intracellulär läkemedelsexponering”

Stina Oredsson, Lunds universitet, har tilldelats 162 000 kr till projektet ”Undersökning av neurotoxicitet och metabolism in vitro av salinomycinanaloger som hämmar cancerstamceller”

Projekten som fick anslag 2013

Jenny Almkvist, GU Holding, Göteborgs universitet har tilldelats 50 000 kr till projektet ”InnoVitro – utvecklandet av ett in vitro test för screening av ämnens kontaktallergiinducerande kapacitet”

Anna Forsby, Stockholms universitet har tilldelats 50 000 kr till projektet
”Neuronala stamceller som alternativ till primära, embryonala hjärncellkulturer för bestämning av neuronalt medierad akut systemisk toxicitet”.

Roland Grafström, IMM, KI Solna, har tilldelats 80 000 kr till
projektet ”Toxikogenomik för prediktion av kemikalietoxicitet”

Anna Herland, Karolinska institutet har tilldelats 80 000 kr till projektet ”Stamcellsderiverade kolinerga neuroner som in vitro modeller för att reducera djurförsök i forskning inom neurodegenerering och analgesi”

Maria Karlgren, Farmaci, Uppsala universitet, har tilldelats 80 000 kr till projektet  ”En humaniserad cellmodell för tillförlitlig prediktion av läkemedelsupptag i hjärnan”

Malin Lindstedt, Lunds universitet, har tilldelats 50 000 kr till projektet
”Studier av allergeners effekt på dendritiska celler – bas för in vitro test av kemikaliers förmåga att orsaka sensibilisering”

Pär Matsson, Farmaci, Uppsala Universitet har tilldelats 80 000 kr till
projektet ”Metoder för prediktion av intracellulär läkemedelsexponering”

Stina Oredsson, Lunds universitet, har tilldelats 50 000 kr till projektet ”Undersökning av neurotoxicitet och metabolism in vitro av salinomycinanaloger som hämmar cancerstamceller”

Lena Palmberg, Karolinska institutet har tilldelats 80 000 kr till projektet ”En tredimensionell modell med nyisolerade humana celler från luftvägarna, som exponeras med ny teknik för nanopartiklar från bilar kan ersätta djurförsök ”.

Michael Stigson, BMC, Uppsala universitet har tilldelats 80 000 kr till projektet ”Mekanismbaserad in vitro-testning för teratogenicitet”.

Erik Tesselaar, Hälsouniversitetet Linköping har tilldelats 80 000 kr till projektet ”Utveckling av en mikrodialys-baserad mikrodoseringsteknik för snabbare och säkrare läkemedelsutveckling”.

Projekten som fick anslag 2012

Anna Forsby, Stockholms universitet
”Neuronal cellmodell för detektion av milt ögonirriterande kemikalier”
Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Anna Forsby, Stockholms universitet
”Neuronala stamceller som alternativ till primära, embryonala hjärncellkulturer för bestämning av neuronalt medierad akut systemisk toxicitet”. Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Anna Herland, Karolinska institutet
”Stamcellsderiverade kolinerga neuroner som in vitro modeller för att reducera djurförsök i forskning inom neurodegenerering och analgesi”
Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr. NYTT projekt.

Maria Karlgren, Uppsala universitet
”In vitro-modeller för prediktion av läkemedelsinteraktioner”. Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Sara Lindén, Göteborgs universitet
”Utveckling av artificiella slemhinnor för studier av mag-tarmkanalens försvar mot bakterier”. Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Malin Lindstedt, Lunds universitet
”Studier av allergeners effekt på dendritiska celler – bas för in vitro test av kemikaliers förmåga att orsaka sensibilisering”. Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Lena Palmberg, Karolinska institutet
”En tredimensionell modell med nyisolerade humana celler från luftvägarna, som exponeras med ny teknik för nanopartiklar från bilar kan ersätta djurförsök”. Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Michael Stigson, BMC, Uppsala universitet
”Mekanismbaserad in vitro-testning för teratogenicitet”. Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Erik Tesselaar, Hälsouniversitetet Linköping
”Utveckling av en mikrodialys-baserad mikrodoseringsteknik för snabbare och säkrare läkemedelsutveckling”. Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr. NYTT projekt.

Projekten som fick anslag 2011

Cecilia Clemedson,  AdvocoTox consulting AB
”Utvidgad analys av in vitro data från ACuteTox-projektet genom användning av human toxicitetsdata”. Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr.

Anna Forsby , Stockholms universitet
”Neuronal cellmodell för detektion av milt ögonirriterande kemikalier”.
Projektet har beviljats ett anslag på 150 000 kr.

Roland Grafström, Karolinska institutet
”Systembiologi och toxikogenomik för in vitro prediktion av kemikalietoxicitet”. Projektet har beviljats ett anslag på 60 000 k.r

Maria Karlgren , Uppsala universitet
”In vitro-modeller för prediktion av läkemedelsinteraktioner”.
Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr-

Maris Lapins , BMC, Uppsala universitet
”Design av selektiva hämmare av proteinkinaser med användning av proteokemometri”.  Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Sara Lindén, Göteborgs universitet
”Utveckling av artificiella slemhinnor för studier av mag-tarmkanalens försvar mot bakterier”. Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr.

Malin Lindstedt , Lunds universitet
”Studier av allergeners effekt på dendritiska celler – bas för in vitro test av kemikaliers förmåga att orsaka sensibilisering” Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr.

Matts Olovsson , Uppsala Universitet
”Utveckling av nya metoder för detektion av endokrinstörande kemikaliers effekter på human livmoderslemhinna och därmed på kvinnlig fertilitet”
Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Lena Palmberg, Karolinska institutet
”En tredimensionell modell med nyisolerade humana celler från luftvägarna, som exponeras med ny teknik för nanopartiklar från bilar kan ersätta djurförsök”. Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr.

Michael Stigson , BMC, Uppsala universitet
”Mekanismbaserad in vitro-testning för teratogenicitet”.
Projektet har beviljats ett anslag på 100 000 kr.

Mattias Svensson, Karolinska institutet Huddinge
”Utveckling och användning av humana lungvävnadsmodeller för studier av infektioner i luftvägarna”. Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Erik Ullerås , SLU, Uppsala
”Utveckling av ett in vitro test för effekter av hormonstörande kemikalier på tidig manlig könsutveckling” Projektet har beviljats ett anslag på 80 000 kr.

Projekten som fick anslag 2010

Anna Forsby, Stockholms universitet, får 80.000 kr till sitt projekt  ”Neuronala stamcellinjer som alternativ till embryonala hjärncellkulturer för bestämning av neuronalt medierad akut systemisk toxicitet”

Anna Forsby, Stockholms universitet, får 80.000 kr i fortsatt anslag till sitt projekt ”Neuronal cellmodell för detektion av milt ögonirriterande kemikalier”. Projektet fick senast anslag 2008-2009.

Anna Fyrberg, Hälsouniversitetet, Linköping, får 60.000 kr anslag till projektet ”RNA interferens för att studera aktiviteten av nukleosidanaloger.” Projektet fick senast anslag 2007-2008.

Roland Grafström, Karolinska institutet, får 30 000 kr till sitt projekt ”Systembiologi och toxikogenomik för in vitro prediktion av kemikalietoxicitet”

Maria Karlgren, Uppsala universitet, får 50.000 kr till projektet: ”In vitro modeller för prediktion av läkemedelsinteraktioner.”  Projektet fick senast anslag 2008-2009.

Malin Lindstedt, Lunds universitet, får 50.000 + 70 000 kr i fortsättningsanslag till sitt projekt ”Studier av allergeners effekt på dendritiska celler – bas för in vitro-test av kemikaliers förmåga att orsaka sensibilisering.” Projektet fick senast anslag 2008-2009.

Tommy Linné, SLU, BMC, Uppsala får 80.000 kr i fortsättningsanslag till projektet: ”Att utveckla metoder för att ersätta testning och ”strain”-karakterisering på möss av agens för överförbara spongi-encefalopatier – prionsjukdomar – med ett djurfritt cellkulturbaserat alternativ.” Projektet fick senast anslag 2008-2009.

Matts Olovsson, Uppsala universitet får 60.000 kr till projektet: ”Effekter av hormoner, kemikalier och hormonstörande ämnen på odlade celler från human livmoderslemhinna.” Projektet fick senast anslag 2008-2009.

Mattias Svensson, Karolinska universitetsjukhuset, Huddinge får 90 000 kr till sitt projekt ”Utveckling av human lungvävnadsmodell för studier av infektioner i luftvägarna”

Erik Ullerås, Sveriges Lantbruksuniversitet, får 50.000 kr till projektet: ”Utveckling av ett in vitro test för effekter av hormonstörande kemikalier på tidig manlig könsutveckling.” Projektet fick senast anslag 2008-2009.

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare för att läsa om projekten som fått anslag tidigare år.

Senast uppdaterad: 24 juni 2021