Riksdags-webbinarium

Det blev ett webinarium istället för det lunchseminarium som planerades i Riksdagen den 22 april. Nu kan du se inspelningen på vår Youtube-kanal. Seminariets fokus låg på att visa på samhällsnyttan med djurförsöksfria metoder – ett tema som blev extra aktuellt i och med corona-pandemin. Ökade satsningar på djurförsöksfria metoder behövs för att rusta samhället inför framtida pandemier! Ett viktigt budskap nu under arbetet med den kommande forskningspropositionen som riksdagen ska ta ställning till i höst.

Inspelningen från webinariet kan du se här >>

Det kanske låter som science-fiction, men svenska forskare har redan utvecklat och arbetar med metoder som organ-på-chip, digitala tvillingar i dator och AI- analyser av celler i provrör. Läkemedelsindustrin, kemikalieindustrin m.fl. efterlyser en snabbare utveckling av de nya metoderna. De kan spara både tid, pengar och ge resultat som är säkrare och mer relevanta för människor.

Corona-epidemin visar på problemen med att förlita sig på djurförsök, både när det gäller etik och behovet av att snabbt få fram behandlingsmetoder och vaccin. Det tar många år att forska fram nya vaccin och läkemedel från grunden med hjälp av djurförsök. Det är tid som inte finns under en pandemi. Satsningar på att utveckla nya, djurförsöksfria metoder såsom avancerade cellmodeller och beräkningsmodeller i dator gör samhället bättre rustade att klara nya pandemier i framtiden och minskar säkerhetsriskerna i samband med att snabbt komma igång med studier på människor.

Forska Utan Djurförsök har under de senaste decennierna satsat på metoder att forska om bl.a. immunförsvaret, infektionssjukdomar och att ta fram nya metoder för att testa effekter av läkemedel med hjälp av avancerade cellmodeller och beräkningsmodeller i dator. Dessa metoder används allt mer och har effektiviserat läkemedelsutvecklingen.

Kombinationen celltester och beräkningsmodeller i dator utgör stommen i framtidens snabba och effektiva sätt att riskbedöma kemikalier. Men hänger politiken med i utvecklingen?

Program

Karin Gabrielson Morton, Forska Utan Djurförsök, ger en kort lägesbeskrivning om djurförsök och djurfria metoder, med anknytning till covid-19.

Anna Herland, KTH, tidigare Harvard, om organs-on-chips och om ett internationellt projekt där akademiska forskare och läkemedelsföretag tagit jättekliv framåt i utvecklingen av modeller för läkemedelsutveckling.

Gunnar Cedersund, Linköpings universitet, gör systembiologiska modeller av människor, sjukdomsförlopp och behandlingsmetoder. I somras lanserade han världens första digital tvilling inkluderandes samspel mellan kroppens stora organ.

Andy Forreryd från det svenska, börsnoterade företaget SenzaGen, berättar om deras djurförsöksfria allergitest som bäst av alla tester på marknaden förutsäger risken att ett ämne orsakar allergier. Detta genom att kombinera AI och tester på celler.

Monica Björklund, omvärldsstrateg, tidigare politiskt sakkunnig i riksdagen och regeringskansliets statsrådsberedning, belyser vilken roll politiska beslut spelar för utvecklingen av framtidens djurförsöksfria forskningsmetoder.

Arrangörer:
Elisabeth Falkhaven, Miljöpartiet de gröna
Magnus Manhammar, Socialdemokraterna
Elin Segerlind, Vänsterpartiet
Betty Malmberg, Moderaterna
I samarbete med: Forska utan djurförsök

Se webinariet här >>