Vetenskapsrådets tidskrift om varför djurförsöksfria forskningsmetoder behövs

Mer ekonomiska och mer exakta jämfört med att använda försöksdjur som ska efterlikna människan – så beskriver forskarna Gunnar Cedersund och Lena Palmberg sina djurförsöksfria metoder i Vetenskapsrådets tidning Curie. Båda har fått anslag från Forska Utan Djurförsök.

Vetenskapsrådets nättidningen Curie bevakar aktuella forskningsfrågor, förklarar och fördjupar och sätter in forskning i sitt sammanhang. Och visst är det högaktuellt att ”Satsa mer på att utveckla alternativa metoder”. Det är rubriken på en artikel där två forskare, Lena Palmberg, Karolinska Institutet och Gunnar Cedersund, Linköpings universitet, presenterar sin forskning – som fått anslag från Forska Utan Djurförsök. De resonerar också kring vad som behövs för att fler metoder som ersätter djurförsök ska kunna utvecklas. Forska Utan Djurförsöks presenteras och vår sakkunniga, Karin Gabrielson Morton, är med i en kort intervju.

I en tidigare artikel, med rubriken ”Alternativa metoder kan visa vägen för svensk forskning” intervjuas Monica Björklund om sin och Mattias Öbergs nya rapport Att kommunicera om nya metoder utan djurförsök.
Monica Björklund är jurist och omvärldsstrateg och Mattias Öberg är docent i toxikologi vid Karolinska institutet. Alternativ till djurförsök hanteras oftast som en djurskyddsfråga, och inte som den viktiga forskningsfråga det är, enligt de två rapport-författarna. De menar att om forskare klev fram och berättade mer om nyttan av nya alternativa metoder skulle frågan kunna bli strategiskt viktig för svensk forskning och innovation.