Vetenskapsrådet utlyser 3R-bidrag

Vetenskapsrådet har utlyst ”Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)” inför 2022. Sista ansökningsdag är 17 mars.

Bidragsbelopp som kan sökas är minst 400 000 kronor per år och max 800 000 kronor per år.

3R-relevans är ett absolut krav för att få bidrag; projektet måste alltså syfta till att utveckla metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R-principen (efter engelskans replace, reduce och refine, se nedan). Förutom hög vetenskaplig kvalitet ska relevans för minst ett av de tre R:en uppfyllas.

Utlysningen finns på Vetenskapsrådets hemsida, här >>

De 3R:ens princip innebär:

Replace – ersätta
Att ersätta djurförsök betyder att ersätta djurförsök med en metod där djur inte används och som ger motsvarande eller bättre information.

Reduce – minska
Att minska antalet djur betyder att använda färre djur än tidigare i ett försök. Att minska antalet djur kan också innebära ett försöksupplägg där mer information fås från ett och samma djur, utan att öka lidandet.

Refine – förfina
Att förfina djurförsök betyder att minimera smärta eller annat lidande för djur i försök och att öka välfärden för djur som används i försök.