Beviljade forskningsanslag 2023, Forska Utan Djurförsök

Utlysning av forskningsanslag inför 2024

För att ersätta fler djurförsök krävs fler nya metoder. Forska Utan Djurförsök är en av få finansiärer i Sverige som ger stöd till utveckling av metoder som kan ersätta djurförsök och vi vet att vårt stöd är absolut nödvändigt för att många av forskningsprojekten ska kunna utföras.

Nu har vi öppnat vår utlysning för forskare att söka forskningsanslag inför 2024. Forskare, som har idéer om projekt som kan leda till att djurförsök ersätts, kan ansöka om anslag senast den 30 juni. Forska Utan Djurförsöks vetenskapliga kommitté bedömer ansökningarna i ett första steg under sommaren. De bästa projektförslagen går sedan vidare till ett andra steg, och då får forskarna under hösten inkomma med mer information i en forskningsplan och en budget.

Forskare som redan har anslag från oss, lämnar in sina ansökningar om fortsatt stöd i oktober. 

Forska Utan Djurförsök stödjer forskning inom alla områden där djurförsök sker idag. Vi ser gärna ansökningar som kännetecknas av nytänkande, för att hitta möjligheter att ersätta eller på andra sätt göra att djurförsök inte används. Cellmodeller och matematiska modeller är vanliga metoder i ansökningarna. Dessa metoder utvecklas hela tiden för att kunna ersätta fler djurförsök inom allt fler områden där djurförsök används idag. Även ansökningar som avser epidemiologiska studier och klinisk forskning, analys av befintliga patientdata och annan kunskap inhämtad från människa samt ansökningar med fokus
på biomarkörer och biomekanismer är välkomna.

Vi vill också stödja projekt som syftar till att utveckla produkter och/eller metoder som kan ersätta produkter från djur i t.ex. cellodling.

Genom våra forskningsanslag bidrar Forska Utan Djurförsök till viktig biomedicinsk forskning och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter. Detta samtidigt som vi ser till att allt fler djurförsök kan ersätts med metoder som är lika bra – ofta bättre. Forskningen som kan ersätta
djurförsök, bidrar även till att nå målsättningen i EU:s Direktiv (2010) om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Där framgår att alla försök, på levande djur i vetenskapliga syften och i undervisningssyfte, ska ersättas när det är vetenskapligt möjligt.

Vid bedömning av projektansökningar tar vi hänsyn till dels projektets uttalade möjligheter att ersätta djurförsök, dels projektets vetenskapliga kvalitet. Valideringsplaner (dvs. hur den nya metoden ska utvärderas) och möjligheter att sprida metoden utanför forskarens egna laboratorium, är andra
aspekter som bedöms.

Du som är forskare är varmt välkommen att ansöka! Läs om utlysningen här >>