Uppskattade forskarföreläsningar

Forskare som fått anslag från Forska Utan Djurförsök och som utvecklar nya metoder som kan ersätta djurförsök, har presenterat sitt arbete vid mycket uppskattade föreläsningar under hösten. Det har skett både vid en vetenskapliga konferens och vid ett seminarium för allmänheten.

Den 13-15 oktober höll Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapet, SSCT, en konferens utanför Södertälje, i samarbete med Swetox (ett konsortium av 11 svenska universitet som forskar och undervisar i ämnet toxikologi). Konferensen vände sig främst till forskare inom toxikologi, dvs giftighetslära. Både etablerade forskare och unga forskare får där chansen att presentera sina projekt och dela kunskap och erfarenheter.

Forska Utan Djurförsök sponsrade ett av passen under onsdagen. Tre forskare gav mycket uppskattade presentationer av sina projekt. Anna Herland, Karolinska Institutet, genomförde sin presentation via Skype från USA. En lysande presentation med flera imponerande animationer som demonstrerade möjligheterna att med avancerade cellmodeller bygga upp mikro-system med olika organmodeller på små glasplattor. Stina Oredsson, Lunds universitet, gav en presentation av sin forskning för att testa läkemedelskandidater mot cancer i cellmodeller. Lena Palmberg, Karolinska institutet, berättade om en avancerade 3D-modell med humana luftrörsceller för att testa risker med nanopartiklar.

Även andra projekt med stöd från Forska Utan Djurförsök presenterades under konferensen. Priset för bästa muntliga presentation till unga forskare gick till Andy Forreryd, Lunds universitet, som jobbar med ett projekt för att utveckla djurfria allergitestmetoder, som tidigare fått anslag från oss.

 

Öppet seminarium i Linköping

karin_linkoping2

Söndagen den 18 oktober arrangerades ett kostnadsfritt populärvetenskapligt seminarium i Linköping. Ett femtiotal intresserade lyssnade på fyra föreläsningar som gav en unik inblick i den medicinska forskningens absoluta framkant – där forskningen utgår från människan snarare än från möss och råttor.

 

Karin Gabrielson Morton

karinGabrielson MortonKarin Gabrielson Morton från Forska Utan Djurförsök inledde med en beskrivning av olika djurfria metoder för forskning och för riskbedömning av kemikalier, läkemedel och även krocktester av bilar. Lyssnarna fick en inblick i hur långt utvecklingen kommit och vilka utmaningar som kvarstår för att snabbare kunna ersätta djurförsök.

 

Gunnar Cedersund

GunnarCedersund150x150Gunnar Cedersund, Linköpings universitet, berättade om hur systembiologi används för att med matematiska modeller visa vad som händer i sjuka och friska kroppar. Modellerna byggs upp med data från människor, t.ex. med patientprover och genom tester på mänskliga celler i provrör. Datormodellerna används för att kartlägga vad som förändrats i kroppen hos t.ex. en patient som fått diabetes och för att hitta nya behandlingsmetoder. Cedersunds modeller visar även brister med djurförsöken i bl.a. diabetesforskning, där det som händer i djurmodellerna inte efterliknar vad som sker i människan.

 

Lena Svensson

LenaSvensson150x145Lena Svensson, Lunds universitet, berättade om sitt arbete att utveckla så kallade ”organkretsar” med cellmodeller som efterliknar människokroppens blodbanor. Dessa tredimensionella cellmodeller kan användas för att i detalj studera hur vita blodkroppar och cancerceller rör sig genom blodkärlens väggar. Modellerna ger möjligheter att studera cancersjukdomar på ett betydligt bättre sätt än med de plågsamma djurförsök som utförs idag.

 

Erik Tesselaar

ErikTesselaar150x225Erik Tesselaar från Linköpings universitet berättade om mikrodialys som redan är en framgångsrik metod för att ersätta djurförsök inom läkemedelsutveckling. Metoden möjliggör farmakologiska och fysiologiska studier på friska människor genom användning av så små koncentrationer av nya läkemedel att risken för biverkningar inte är något problem. Metoden kan radikalt minska risken för att stora ekonomiska resurser ödslas på tester på försöksdjur som i nio fall av tio leder till felaktiga resultat och falska förhoppningar.

 

Föreläsningarna var ett samarrangemang mellan Forska Utan Djurförsök, Djurens Rätt Linköping, NBV Östergötland och Linköping Vego.