Sveriges 3R-center får fortsatt finansiering

Det blir fortsatt anslag med 15 miljoner kronor per år för Sveriges 3R-center under åren 2021–2023, enligt regeringens budgetproposition. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

– Det var en stor lättnad att höra att 3R-centret får fortsatt finansiering säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök och ledamot av Nationella kommittén, som utgör styrgrupp för 3R-centret.
– Sverige 3R-center har blivit en stark och viktig aktör för att få fart på debatten och för att driva på informationsspridning och utveckling av djurförsöksfria metoder, säger Karin.

Regeringen skriver i sitt pressmeddelande att den verksamhet som byggts upp vid 3R-centret med att sprida kunskap om 3R-frågor, att stödja de djurförsöksetiska nämnderna och de lokala djurskyddsorganen är av stor vikt för djurskyddet av försöksdjuren liksom för att successivt kunna minska behovet av djurförsök. 3R-centret är även en viktig del i genomförandet av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Begreppet 3R kommer från engelskans Replace (ersätt), Reduce (begränsa) och Refine (förfina) och står för principen att djurförsök ska ersättas eller begränsas och att djuranvändning ska ske på ett sätt som minimerar lidandet. Sveriges 3R-centrer fyller en viktig funktion som samlande arena för kunskap och samarbete om 3R-frågor både i Sverige och inom EU.

Sveriges 3R-center är placerat vid Jordbruksverket och är sedan 2017 verkställande organ till Sveriges Nationella kommitté för försöksdjursfrågor. Ett av kommitténs uppdrag är att prioritera 3R-centrets arbete samt att besluta om vilka råd och rekommendationer som 3R-centret ska ge.

Varje medlemsstat i EU ska inrätta en nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Sverige nationella kommitté inrättades 2013 hos Jordbruksverket och är den enda av EU-ländernas Nationella kommittéer som har ett 3R-center kopplat direkt till sig.