Sveland Djurförsäkringar engagerar sig i Forska Utan Djurförsök

Forska Utan Djurförsök har inlett ett samarbete med Sveland Djurförsäkringar. Försäkringsbolaget kommer att stödja Forska Utan Djurförsöks arbete med att sprida information om stiftelsen och främja utvecklingen av djurfria metoder.

 

PRESSMEDDELANDE 2014-06-26

Sveland Djurförsäkringar är ett av få försäkringsbolag som är helt inriktade på djur. Djurs hälsa och välmående är i centrum vilket stämmer väl överens med Forska Utan Djurförsöks värderingar.

– Vi är mycket stolta över att samarbeta med Sveland Djurförsäkringar.  I Sverige används upp till 2 700 försöksdjur till forskning varje dag. Vårt mål är att stödja framtidens forskning med djurfria metoder och samla in tio miljoner kronor till år 2017. Vår forskning använder både snabbare, billigare och effektivare metoder. Vårt arbete gynnar både människor och djur. Samarbetet ger oss en unik möjlighet att föra en dialog med Svelands kunder om behoven att finna och finansiera alternativ till djurförsök säger Rodrigo Garay, generalsekreterare för stiftelsen Forska Utan Djurförsök.

Med över 90 000 djurintresserade försäkringstagare har Sveland Djurförsäkringar goda möjligheter att sprida kunskap och väcka intresse för Forska Utan Djurförsöks verksamhet.

– Vi hoppas och tror att detta är ett samarbete som kan göra situationen bättre för många djur. Tillsammans kan vi göra skillnad och få fler att engagera sig. Vi är ett bolag som består av djurvänner, både bland våra medarbetare och bland våra försäkringstagare, säger Anette Henriksson, vd på Sveland Djurförsäkringar.

Mer information om Sveland Djurförsäkringar finns på deras hemsida, www.sveland.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Madeleine Hedenius, tf verksamhetschef Forska Utan Djurförsök E-post: madeleinehedenius@gmail.com