Stamcellsforskning kan ersätta djurförsök

Nya sätt att få fram stamceller kan snabba upp forskningen om olika sjukdomar. Det har media rapporterat om senaste veckan. Vad media inte lyft i sin rapportering är att forskning på stamcellerna ofta ersätter djurförsök!

Genom att använda celler från patientprover kan forskarna använda mänskligt material istället för att gå omvägen över ”djurmodeller”. Bättre forskning utan djur, alltså.

Radions Vetandets värld tar upp de nya metoderna att ta fram och odla upp stamceller i programmet ”Full fart i stamcellsfabriken”. En av forskarna som intervjuas är Anna Falk på Karolinska institutet. Hon jobbar bl.a. med ett projekt som får stöd från Forska Utan Djurförsök för att använda stamceller i forskning bl.a. om Alzheimer.

Lyssna på programmet här »

Läs om forskningen som får stöd av Forska Utan Djurförsök här >>