Som en nål i en höstack att hitta djurförsökfria metoder? Inte längre!

När det redan finns metoder att ersätta djurförsök med, så gäller det att forskare kan hitta informationen. Men detta kan vara lika svårt och tidsödande som att hitta en nål i en höstack, särskilt för projekt inom medicinsk forskning. 

Men tack vare anslag från Forska Utan Djurförsök, har forskare bl.a. vid Karolinska institutet och holländska universitet utvecklat sökmotorn 3Ranker, som ska underlätta för alla som söker efter metoder som kan ersätta djurförsök! 3Ranker lanserades i januari 2023. 

Med hjälp av artificiell intelligens, AI, hittar 3Ranker metoder som kan ersätta djurförsök bland ca 35 miljoner vetenskapliga artiklar i databasen MEDLINE. Sökmotorn kommer därmed att underlätta för forskare och andra som söker djurförsöksfria metoder inom medicinsk forskning, ett område där en stor del av djurförsöken sker, men där det också tidigare varit särskilt svårt att hitta information om relevanta, djurförsöksfria alternativ. 

I sökmotorn finns algoritmer för poängsättning utifrån relevans, vilket ökar chanserna att information om en lovande metod kommer högt upp i listan över svar. Målgrupp för sökmotorn är bl.a. forskare, djurskyddsorgan hos alla som använder djurförsök, myndigheter, forskningsfinansiärer och ledamöter i djurförsöksetiska nämnder. 

Det här kan få stor betydelse för att öka användningen av djurförsöksfria metoder!

3Ranker är gratis att använda och tillgänglig för alla: www.open3r.org

Stöd gärna vårt arbete här .