Riksdagen ger sitt stöd till ett center för alternativ till djurförsök

Det står klart efter en debatt i riksdagen under onsdagskvällen. Det formella beslutet fattas kl 16.00 under torsdagen.

– Ett historiskt beslut, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök, som fanns på plats i riksdagen vid ett seminarium om djurförsök tidigare under dagen.

Riksdagen uttryckte sitt tydliga stöd till regeringens förslag om att myndigheter ska ta fram handlingsplaner för sitt arbete med alternativ till djurförsök och att Sverige ska få ett center för alternativ till djurförsök – eller ”kompetenscenter för 3R-frågor”, som det heter i förslaget. (3R står för de engelska orden för att minska, ersätta och förfina djurförsök) Läs mer om regeringens förslag här >>  

Forska Utan Djurförsök hade chansen att lämna sina sista synpunkter genom att delta i en paneldebatt vid ett seminarium om djurförsök för riksdagsledamöterna.

– Självklart är vi glada över stödet till centret, men vi är mycket bekymrade över att regeringen inte föreslagit ökade resurser till verksamheten, säger Karin Gabrielson Morton.

– Vi efterlyste mer resurser till de djurförsöksetiska nämnderna, till Jordbruksverkets Nationella kommitté för skydd av försöksdjur och till det nya 3R-centret och till 3R-forskning. Och vi måste ha nått fram, för när riksdagsledamöterna debatterade djurförsöksfrågan under onsdagskvällen var det flera ledamöter som tog upp just detta.

Oppositionspartierna var pådrivande och påpekade att de i sina budgetar gett utrymme för mer resurser till dessa organ och till att begränsa djurförsök. Nu slog även representanter för allianspartier fast att det måste finnas ”erforderliga resurser” och att ”detta kanske behöver ses över”.

En fantastisk seger som ger stora hopp inför framtiden!

Se debatten, läs uttalandena och regeringens förslag här »