Fotograf Anette Persson

Ny metod som kan ersätta plågsamma ögonirritationstester på kaniner!

Tack vare stöd från bl.a. Stiftelsen Forska Utan Djurförsök, har Martin Andersson med kolleger vid forskningsinstitutet RISE tagit fram en helt djurfri metod som nyligen publicerats.    

Martin Andersson fick 2019 Forska Utan Djurförsöks pris Nytänkaren, med ett tillhörande forskningsanslag. Vi är så glada över Martins fortsatta framgångar!   

Martin blev, under 1980-talet när han var i 14-årsåldern, djupt påverkad av att ha sett ett TV-program om djurförsök. Draize-ögonirritationstestet fanns med i programmet, ett djurförsök som är mycket plågsamt där kemikalier och andra substanser sprutas in i ögonen på främst kaniner. Martin valde att göra en skoluppgift om djurförsök och sedan dess kunde han inte glömma Draize-testet.   

När Martin sedan som vuxen jobbat vid RISE, har han tagit fram helt nya typer av ögonirritationstester, utan djurförsök. Detta utifrån kunskap om polymerers utvidgning och Hansens lösningsparametrar – ett sätt att matematiskt beräkna egenskaper hos en polymer – och hur samma princip kan appliceras för att förutsäga om ett ämne kan skada hornhinnan genom att lösa upp, tränga in i eller få hornhinnan att svälla.   

Våren 2023, alltså 38 år efter att han såg Draize-ögonirritationstestet, har Martin med kolleger fått en viktig vetenskaplig artikel publicerad. I artikeln beskriver de sin metod och varför testen innebär att det inte behövs några djurförsök för att avgöra om en substans kan orsaka ögonirritation.   

Du kan läsa artikeln här

Nästa mål är att få metoden godkänd som testriktlinje för kemikalier av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) Det skulle innebära att resultat från testet ska godkännas inom alla OEDC-länder. Inom EU finns också regelverk som säger att om godkända djurförsöksfria metoder finns, så får djurförsök inte användas.   

Varmt grattis till Martin – den här utvecklingen är mycket spännande och viktig! Det visar också att vårt forskningsstöd gör skillnad. 

Fotograf: Anette Persson