Michael Balls  får pris till Björn Ekwalls minne

Björn Ekwall var under flera år vice ordförande i Forska Utan Djurförsök. Han är mest känd för sitt outtröttliga arbete för att visa att det går att ersätta akuta giftighetsstudier på djur med tester på celler. Sedan Björn Ekwalls död delas årligen ut ett pris till hans minne. Priset delas ut av en minnesfond inom Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapet, som en gång grundades av Björn Ekwall.

 

MBalls1Professor Michael Balls, från University of Nottingham, Storbritannien, är mottagaren av Björn Ekwall Minnesfonds forskarpris för år 2015. Han får priset som ett erkännande av hans banbrytande arbete med att främja försöksdjurens bästa och alternativ till djurförsök. Professor Balls har på ett avgörande sätt bidragit till området in vitro-toxikologi genom att aktivt arbeta för användningen av icke djurbaserade metoder för att därmed kunna ersätta och minska djurförsöken.

Michael Balls (född 1938, i Norwich, Norfolk, UK) studerade zoologi vid universitetet i Oxford, där han tog examen 1960 och erhöll sin doktorsgrad 1964. Efter postdoktoral forskning vid University of California, Berkeley, Kalifornien, USA, och Reed College, Portland, Oregon, USA, undervisade han vid Institutionen för biologiska vetenskaper vid University of East Anglia, Norwich.  År 1975 flyttade han till University of Nottingham Medical School, som universitetslektor vid institutionen för Human morfologi.  År 1985 blev han docent i medicinsk cellbiologi, och 1990 blev han befordrad till professor i medicinsk cellbiologi. Sedan 1995 har han varit en professor emeritus vid universitetet i Nottingham.

År 1979 blev Michael Balls medlem av styrelsen för Fonden för ersättande av djur i medicinska experiment (FRAME), och 1981 blev han dess ordförande och flyttade Fondens säte från London till Nottingham. Under hans ledning blev FRAME den mest framstående organisationen i världen för att kämpa för försöksdjurens väl och främja alternativ till djurförsök.  År 1984 fick FRAME det allra första anslaget från brittiska regeringen för arbetet med ersättningsalternativ.

År 1983 utsågs Michael Balls redaktör för den vetenskapliga tidskriften, Alternativ till försöksdjur (ATLA). Under hans ledning, i mer än tre decennier, har tidskriften publicerat artiklar inom celltoxikologi och spelar en viktig roll för införandet av in vitro-metoder och för vetenskapliga landvinningar inom detta område. Under en rad av år, 1989-1999, publicerades alla artiklar som rör resultaten från MEIC-projekt (initierat och styrt av Björn Ekwall) i ATLA.

Michael Balls samarbetat med Björn Ekwall under många år, och blev en nära vän till Björn och hans fru, Barbro.

År 1993 utnämndes Michael Balls till den första chefen för Europeiska centret för validering av alternativa metoder (ECVAM), en tjänst som han innehade fram till och med år 2002. Han är medlem eller expertkonsult i ett flertal nationella och internationella styrelser och rådgivande kommittéer, som arbetar för skyddet av djur och för utvecklingen och utvärdering av in vitro-tester. Michael Balls valdes till hedersledamot av Skandinaviska celltoxikologiska sällskapet (SSCT) 1994. Han har fått många internationella utmärkelser för sitt arbete för djurskydd och alternativ till djurförsök, t.ex. Russell och Burch Award, Marchig Animal Welfare Award, Michael Kay Award, och SmithKline Beecham Laboratory Animal Welfare Prize. År 2002 utsågs han till Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) in the Queen’s Birthday Honours List.

Professor Balls lista över publikationer omfattar bland annat över 375 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.  År 2009 publicerade han en bok med titeln The Three Rs and the Humanity Criterion som är en förkortad version av The Principles of Humane Experimental Technique, av W.M.S. Russell and R.L. Burch (1959).

Björn Ekwall Minnesfonds forskarpris 2015 delas ut vid Scandinavian Society for Cell Toxicology (SSCT):s 30:e workshop, som arrangeras i samarbete med Swedish Toxicology Sciences Research Center (SweTox), i Bommersvik, Sverige, 13 – 15 oktober 2015.