Lushpris till svenska forskare

Svenskar på prispallen även i år när skönhetsföretaget Lush delade ut sitt internationella pris! Roland Grafström och Pekka Kohonen, Karolinska institutet, och Henrik Johansson, Lunds universitet belönades för forskning som ersätter djurförsök.

Skönhetsföretaget Lush har för tredje gången delat ut sitt prestigefyllda, internationella pris för arbete som leder till att djurförsök kan ersättas. Priset delas ut i fem kategorier: forskningsinsatser, lovande unga forskare, utbildning och träning, politisk påverkan och för arbete med att upplysa allmänheten. Förra året var Forska Utan Djurförsök en av de lyckliga vinnarna i kategorin politisk påverkan.

När priset delades ut den 14 november i år återfanns svenska forskare i två kategorier. Och föga förvånande så har forskarna anknytning till oss. Två av dem jobbar med projekt som får stöd från Forska Utan Djurförsök.

Stort GRATTIS till professor Roland Grafström och dr Pekka Kohonen, Karolinska institutet, som var ensamma vinnare i kategorin ”Forskning”.  De fick priset för arbete med att ta fram metoder för att riskbedöma kemikalier med en kombination av cellmodeller och datormodeller. Roland Grafström, som flera gånger fått forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök, är i grunden cancerforskare, och tar med sig en del av de avancerade tekniker som används inom just cancerforskningen, in i arbetet med riskbedömning av kemikalier.

Dr. Henrik Johansson, Lunds universitet, var en av vinnarna i kategorin ”unga forskare”. Han är involverad i ett forskningsprojekt, som med stöd från bl.a. Forska Utan Djurförsök utvecklar och utvärderar ett cellbaserat test för att undersöka om ett ämne är allergiframkallande. Intresset från industrin är stort. De utvärderingar som hittills gjorts tyder på att metoden är mycket bättre på att bedöma allergirisk för människa än vad dagens tester på marsvin och möss är.  Läs gärna en artikel i City om projektet från tidigare i höst här »  

Se video från prisutdelningen och läs mer om priset och vinnarna här »
Mer om priset här »