Kina slopar djurtestkrav för många kosmetika och hygienprodukter

Äntligen har Kina tagit nästa stora steg bort från djurtester av kosmetika! Från och med 1 maj 2021 kommer många kosmetikaprodukter att undantas från kraven på djurtester som gällt för alla produkter som importerats till Kina. Detta står klart i och med att kinesiska myndigheter de 4 mars publicerade en uppdatering av det kinesiska regelverket för registrering av kosmetika på den kinesiska marknaden (Provisions for Management of Cosmetic Registration and Notification Dossiers).

Begreppet kosmetika är inte bara smink

Liksom inom EU innefattar begreppet ”kosmetika” i kinesiska kosmetikalagstiftningen en bred grupp produkter såsom smink, hygienprodukter, tandkräm, hudvård, parfymer, hårfärgning, solskydd och mycket annat. Undantaget från kraven på djurtester gäller för de flesta produktgrupper men för vissa grupper kommer djurtester att fortsätta att krävas, så som t.ex. hårfärgningsmedel, hudblekningsprodukter, solskydd mm samt alla produkter som påstås ha nya effekter. För att få undantag från djurtestkraven krävs att företagen kan garantera säkerheten hos produkterna. Ytterligare ett krav är att myndigheter i tillverkningslandet utfärdat certifikat om att produkterna tillverkats enligt standarden för GMP (Good Manifacturing Practice).

Tidigare regelverk slopas

Medan produkter som tillverkats i Kina kunnat säljas utan djurtester så har Kina har alltså fram till nu (1 maj) ställt krav på att företag som vill exportera sina produkter till Kina låter djutesta dem. Detta var ett krav för att få registrera och sälja produkterna där. Och eftersom EU:s förbjud mot försäljning av djurtestad kosmetika gör undantag för djurtester p.g.a. krav i andra länder, så har produkter som djurtestats för att säljas i Kina även kunnat säljas inom EU.

Djurförsöksfria metoder kommer öka

Att Kina nu lättar på djurtestkraven innebär att intresset för att använda och utveckla nya, djurförsöksfria testmetoder kommer att öka ytterligare i världen. Inte minst då allt fler länder väljer att helt förbjuda djurtester av kosmetika. EU har varit en stor föregångare på detta område genom förbudet mot försäljning av djurtestade produkter som infördes 2013, satsningar på att utveckla och utvärdera djurförsöksfria testmetoder samt att snabba på det regulatoriska godkännandet av nya metoder som kan ersätta djurförsök.